Dekan'ın Mesajı

 

Globalleşen ve hızla gelişen dünyamızda eğitime olan gereksinim her gün büyüyerek artmakta; teknolojik gelişmenin, toplumları akıl almaz boyutlarda etkilemesiyle bilrlikte yeni alanlarda eğitime      ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yapısal değişiklik, bu yeni duruma uyum gösteren yeni eğitim    kurumlarına yönelik ihtiyacı doğurmaktadır. Çünkü bireylerin, toplumların değişen yapısına uyumunu sağlayan kurumların başında eğitim kurumları gelmektedir.

 

 

 

Genç bir üniversitenin genç bir fakültesi olarak kurulan İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi işte bu gelişen, değişen dünyamızın bu tür ihtiyaçlarını karşılamak üzere, şimdiye kadar var olan benzer fakültelerden ayrılarak bünyesine sosyal bilimleri de katarak, disiplinler arası bir eğitim vizyonu ile eğitim ve öğretime başladı.  Fakültemizin kuruluş amacı iktisat, siyaset ve sosyal bilimlerin alanlarına giren geniş bilim alanlarında eğitim vererek, farklı uzmanlık alanlarında günümüz dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elamanları yetiştirmektir.  

 

Eğitimdeki misyonumuz ise öğrencilerimize,  dünyada ve ülkemizde gelişen olaylara  geniş bir bilim perspektifinden bakmayı, araştırmayı, sorgulamayı, yaratıcı düşünceye sahip olarak çözüm yolları bulmayı öğretmek; bu niteliklere sahip mezunlarımızın  iş dünyasında hak ettikleri yerlerde  hizmet vermelerini ve üretmelerini sağlamaktır.

 

Lisans düzeyindeki bölümlerimiz, vizyonumuzu ve misyonumuzu gerçekleştirecek alanlarda ve programlarla eğitim yapmaktadırlar. Fakültemiz bölümleri İktisat'tan, Siyaset Bilimi'ne; Psikoloji'den Halkla İlişkiler'e kadar 10 farklı alanda eğitim vermektedir. 5 bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir.

 

Nitelikli eğitimin kalitesini belirleyen etmen, hiç kuşku yok ki, eğitim kadrosunun varlığıdır. Bu bakımdan tüm üniversite kadromuzun olduğu gibi, fakültemizin eğitim kadrosu,  bu görevi yerine getirecek, vizyonumuzu ve amacımızı benimsemiş, bunları gerçekleştirecek, alanlarında uzman akademisyenlerden oluşturulmuştur.

 

Fakültemizin çift anadal ve yandal yapma olanağı ile alanlarında yurt dışı eğitimini sürdürmek isteyen öğrenciler için ERASMUS değişim programı anlaşmaları vardır.

 

Eğitimin sürekliliğini ve bütünlüğünü ilke edinen fakültemiz ve bölümlerimiz, genç bir fakülte olmasına karşın, lisans düzeyinde verdiği eğitim hizmeti yanında Sosyal Bilimler Enstitüsü ile işbirliği içinde farklı uzmanlaşma alanlarında, yüksek lisans ve doktora programlarını da başarıyla sürdürmektedir. 

 

Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.

 

Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı