Genel Bilgiler

 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Ekonomik, finansal, tarihsel, sosyal boyutlarının yanı sıra uluslararası çekim merkezi olmasıyla hem ülkemiz, hem de dünyanın önde gelen şehirlerinden biri olan İstanbul’da, 2011 yılında kurulan İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültemiz sürekli gelişen genç ve yenilikçi yapısıyla topluma değer yaratma çabasını çok yönlü akademik çalışmalar ve kaliteli bir eğitimle sürdürmektedir.

 

Yenilikçi, dinamik ve öğrenci merkezli bir akademik eğitim ve öğretim anlayışı ile yapılanan fakültemizde İşletme (İngilizce ve Türkçe), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce ve Türkçe),  Uluslararası Ticaret (İngilizce ve Türkçe), Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce ve Türkçe),  Psikoloji (İngilizce ve Türkçe), Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyoloji, Ekonomi ve Finans, Yeni Medya, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Havacılık Yönetimi (İngilizce ve Türkçe),  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Turizm Rehberliği olmak üzere 21 bölüm vardır. Bu bölümlerde lisans düzeyinde her yıl sayıları giderek artan öğrencimizin iş hayatına hazırlanmalarına çalışılmaktadır. Ancak, amacımız yalnızca iş dünyasına başarılı bireyler yetiştirmek değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve siyasal dinamikler karşısında sorgulama ve çözüm yetkinliği gelişmiş, bilgi ve birikimle donanmış, yaratıcı ve esnek, etik ve akademik değerlere bağlı, demokrasiden ve temel insan haklarından ödün vermeyen, kamu çıkarını gözeten, özgürlükçü ve çok sesli bireyler yetiştirmektir.

 

Fakültemizde, İngilizce lisans düzeyi öğretim programlarında zorunlu ve seçmeli dersler ile birlikte %100 İngilizce olarak yürütülmekte ve verilen bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık programı ile beş yıllık akademik eğitim verilmektedir. Öğrenim dili Türkçe olan lisans programlarında ise dört yıllık akademik eğitim verilmektedir.

 

Fakültemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile işbirliği içinde 3 doktora, 14 yüksek lisans olmak üzere toplam 10 lisansüstü program yürütmektedir. Bu programların sayısı gitgide arttırılarak daha geniş bir akademik alan kapsanacaktır.

 

Fakültemizdeki yabancı dil bilgisi yeterli öğrenciler, Erasmus ve ikili anlaşmalar çerçevesinde farklı ülkelerde eğitimlerine devam edebilmektedirler. Son yıllarda fakültemizde çok sayıda öğrenci bu programdan yararlanmış ve her geçen gün artan sayıda öğrenci bu programlardan yararlanmaktadır.

 

Öğrencilerimizin kayıtlı oldukları programların yanı sıra fakültemizin diğer programlarında çift ana dal yaparak ikinci bir lisans diploması almaları veya yan dal yaparak yan dal sertifikası almaları mümkündür.

 

‘Gelişim biziz’.