Misyon

Globalleşen dünyayla birlikte bilginin evrenselleşmesi olgusu ortaya çıkmıştır. Güncel, kaliteli bilgi ve teknolojik imkanlara ulaşmak bu hususta önem kazanmıştır. Bilgi çağında, teknolojinin sunduğu imkanlarla birlikte inovasyon değerli bir olgu konumuna yükselirken; inovasyonu gerçekleştirebilen, destekleyebilen kurumlar öne çıkmıştır. Fakültemiz, güncel bilgiyi yakalayarak dünya standartlarında tanınır bir fakülte olma hedefiyle sosyal bilimlerde yeni teorilerin ortaya çıkması adına teşvik edici bir yapı kurmuştur. 

 

Vizyon

Dünyanın ufaldığı, sınırların ortadan kalktığı günümüzde etik kurallar ve nesnellik üzerine kurulu eğitim sistemiyle diğer üniversitelere örnek olacak, farklı kültürlerin zenginliğinden yararlanarak bilimin zenginleşeceğine inanan fakültemiz, yerel değerlerle global değerleri aynı paydada buluşturarak bilimin sahip olması gereken çok sesliliği vurgulayan bir eğitim-öğretim yapısını inşa etme amacı gütmektedir. Fakültemiz, akademik alanda, bürokratik çevrede ve iş dünyasında önemli görevler üstlenecek, insan odaklı ve ahlak kurallarına saygıyı temel ilke kabul eden, ülkesine faydalı "lider"ler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Dünyanın en önde gelen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültelerinden biri olabilme hedefi temel motivasyon kaynağımızdır.