PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)

Programın Amacı

1. Psikoloji Bilimi’ nin alanına giren konuları Psikoloji Kuramları çerçevesinde ele alıp değerlendirebilen, analiz edebilen ve yorumlayabilen, 2. Çalışmalarında, bilimsel araştırma yöntemlerini, istatistiksel yazılımları ve ilintili bilgi teknolojilerini doğru ve etkin bir biçimde uygulayabilen, 3. Uygulamalı Psikoloji alanında kullanılan test ve teknikler konusunda etik değerlere bağlı kalmak koşuluyla, yeterlilik ve yetkinlik çalışmalarında bulunabilen, 4. En az bir yabancı dilde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, 5. Problem çözme, zaman yönetimi, öz-disiplin ve iletişim becerilerinde başarılı, 6. Bağımsız veya ekip içinde çalışma ve sorumluluk alma davranışı gelişmiş, 7. Bilimsel bilgi ve bilimsel düşünme temelinde sorgulayıcı tutuma sahip, 8. Evrensel değerler çerçevesinde; toplumsal olayları değerlendirme ve aktif katılımda bulunabilme davranışını temel ilke edinmiş, 9. Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimsemiş, 10. Farkındalık bilinci edinmiş ve medeni cesareti gelişmiş mezunlar vermektir.

 
Programın Hedefi

Bilimsel yöntem ve ilkeleri; etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir anlayış oluşturmak; Psikoloji alanında, eğitim, araştırma ve uygulamaları ile yurtiçi ve yurt dışındaki Psikoloji bölümleri arasında saygın konumunu korumak ve geliştirmektir.

 
Kariyer Olanakları

Bölümümüz öğrencileri çift ana dal hakkına sahiptirler. Yurt dışı öğrenci değişim programlarından yararlanabilirler. Psikoloji bölümü mezunlarımız lisansüstü öğrenim görme hakkına sahiptirler.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

YOK

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

YOK

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 9
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 6
I.Öğretim (%50 Burslu) 3
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2013-2014
Puan Türü TM3
Öğrenim Süresi 4
Öğrenim Dili İngilizce

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 6 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Yarıyıl, AKTS

Yarıyıl 7 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS