İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE)

Programın Amacı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngiliz dilini edebi zenginlikleri ile birlikte bilen insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için açılmıştır. Bölüm öğrencilerimiz edebiyat akımları ve farklı edebi türleri öğrenirken, dilin yapısı, iletişim ve anlam bağlamını incelerler. Dil çalışmalarının yanında farklı dünya kültürleri üzerinde de fikir sahibi olurlar. Program, dil ve edebiyatın yanında seçmeli derslerle diğer alanlarda da farkındalık yaratır.

 
Programın Hedefi

Çağdaş, sorgulayan, yaratıcı, eleştirel düşünen, doğru kararlar verebilen, sosyal ve kültürel açıdan aktif, içinde yaşadığı topluma ilgili, aynı zamanda birer dünya vatandaşı olan bireyler yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir.

 
Kariyer Olanakları

Bölümümüz öğrencileri yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer sahibi olabilirler.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

Yoktur.

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

Yoktur.

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 6
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 6
I.Öğretim (%50 Burslu)
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2016-2017
Puan Türü DIL1
Öğrenim Süresi 4
Öğrenim Dili İngilizce

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 6 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Yarıyıl, AKTS

Yarıyıl 6 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS