TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Programın Amacı

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün öğretim amaçları doğrultusunda; ülkemizin milli kültüre aşina, gelişmeye açık donanımlı öğretmen, araştırmacı ve akademisyen yetiştirmek konusunda, bilişim ve bilgisayar teknolojilerini kullanan, alanında uluslararası bilimsel standartlara ulaşma çabasına sahip, bir edebiyat eserinin, hem yaratıcısı hem de yorumcusu olabilen, Türk kültürü coğrafyasını dil ve edebiyat ürünleri ile kavramış, bu hususta derinliğine bilgi sahibi olabilmiş, araştırma ve geliştirmeye önem veren, hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş nitelikli öğretmen, uluslararası saygınlığa sahip bilim adamları yetiştirebilmek için lisans alanında eğitim yapılması amaçlanmıştır.

 
Programın Hedefi

Mezunların geniş bir çalışma alanına sahip olduğunu değerlendiriyoruz. Sıradan bir mezun olmanın ötesinde program gereklerinin ötesinde kuvvetli bir donanıma sahip olarak akademik ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayıp iş hayatına aktarabileceklerini öngörüyoruz. Bu anlamda fark yaratacak vasıflara sahip olacaklardır. Milli dil ve kültürü derinlemesine özümsemiş, iletişim ve sosyal yönünün güçlendirilmiş olması, içinde yaşadığı zamanı ve atmosferi idrak edeceğini, kültür akrabalığımız bulunan toplumlar başta olmak üzere bütün insanlık alemi ile hem akademik anlamda hem de teknolojik anlamda eksen olma özellikleri ile yararlı çalışmalarda paydaş olacaklarını değerlendiriyoruz.

 
Kariyer Olanakları

Devlet ve özel sektör okullarında (öncelikle liselerde) öğretmenlik, Dersane ve YabancılaraTürkçe Öğreten TÖMER benzeri özel kurslarda öğretmenlik, Belediyelere bağlı İSMEK kurslarında Osmanlıca, Diksiyon vb derslerde öğretmenlik, Araştırma görevliliği ile başlayan süreç sonunda akademisyenlik, Basın yayın kuruluşlarında dergi gazete yöneticiliği ve editörlük, insan kaynakları alanında personel, Büyük şirketlerde yazışmalarla ilgili yönetici personel

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarina “Yükseköğretim Kurumlarinda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasinda Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arasi Kredi Transferi Yapilmasi Esaslarina İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

Meslek yüksekokullari mezunlari, ilgili yönetmelikteki koşullari sağlamalari halinde dört yillik lisans eğitimine devam edebilmektedir.

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 7
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 7
I.Öğretim (%50 Burslu)
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2016-2017
Puan Türü TS2
Öğrenim Süresi 4
Öğrenim Dili Turkish

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 6 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Yarıyıl, AKTS

Yarıyıl 6 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS