YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Programın Amacı

Bilişim ve ilişkili sektörlerde çalışacak veri bilimi yetkinliği yüksek bilimsel ve analitik düşünebilen sektörün geleceğini inşa ederken kendi profesyonel geleceklerini de inşa edebilen inovasyon yapma yetkinliğine sahip açık fikirli ve vizyoner şeffaflık ve hesap verebilirlik becerilerine sahip özgüvenli bireyler yetiştiren bir bölüm olmaktır.

 
Programın Hedefi

Bu bölümün temel hedefi, yönetim bilişim sistemlerini tanımlayarak temel özelliklerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla, öncelikle “yönetim bilişim sistemi” deyimini oluşturan “bilişim” ve “sistem” kavramları kapsamlı olarak açıklanacaktır. Daha sonra ise yönetim bilişim sistemi, temel nitelikleri ve alt sistemleriyle birlikte incelenecektir.

 
Kariyer Olanakları

Mezunlarımız, hem kamuda hem özel sektörde bilişim teknolojilerinin kullanıldığı her birimde görev alabilir. Mezunlarımız bilişim teknolojilerini kullanan günümüz iş dünyasında her türlü yönetim pozisyonunda yer alabilirler. Çalışma alanı oldukça yaygındır. Özellikle bilişim sistemlerinden yüksek düzeyde faydalanılan bilgisayar, iletişim ve finans sektörlerinde bölümümüz mezunlarına giderek artan bir talep oluşturmaktadır. Bu sebeple mezunlarımız iş dünyasında farklı kesim ve bölümlerde farklı unvanlarda çalışabilmektedir.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 4
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 4
I.Öğretim (%50 Burslu)
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2017-2018
Puan Türü TM1
Öğrenim Süresi 4
Öğrenim Dili Turkish

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS