SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Programın Amacı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, yerel ve uluslararası düzeyde gerçekleşen idari ve siyasi değişimlerin açıklanmasına ve anlaşılmasına yardımcı olan bir disiplindir. Bu bağlamda, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, kamu sektörüne ve siyasi hayata orta ve üst düzey yönetici yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programı, mezunlarının ihtiyaç duyduğu idari, iktisadi, sosyal ve siyasi bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

 
Programın Hedefi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün temel hedefi, kamu yönetiminin her düzeyinde öncelikle tercih edilen, demokrasi ve insan hakları temelinde farklılıklara saygılı, çağdaş gelişmelere ve değişimlere açık toplum liderleri olacak mezunlar yetiştirmektir.

 
Kariyer Olanakları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunları kamu, özel ve gönüllü sektörde kariyer yapma olanağına sahiptirler. Bakanlıklar, yerel yönetimler, KİT’ler, BİT’ler, Sivil Toplum Kuruluşları, finans kuruluşları gibi, kamu, özel ve gönüllü kuruluşlarda uzman, teftiş kurulu üyesi, orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilirler.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dâhilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

Meslek yüksekokulları mezunları, ilgili yönetmelikteki koşulları sağlamaları halinde dört yillik lisans eğitimine devam edebilmektedir.

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 4
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 4
I.Öğretim (%50 Burslu)
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2017-2018
Puan Türü TM3
Öğrenim Süresi 4
Öğrenim Dili Turkish

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 6 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Yarıyıl, AKTS

Yarıyıl 7 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS