İŞLETME

Programın Amacı

İşletmelerin ve bireylerarası rekabetin yüksek olduğu bugünün iş dünyasına uygun özellikler taşıyan; Pazarlama, Finans, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Yönetim Organizasyon, Davranış Bilimleri alanlarında analitik düşünen, problem çözen, karar alan ve bu konularda gerekli çağdaş bilgi ve yetenekleri kazanmış olmanın yanında toplumsal sorunlara duyarlı, mesleki etiğe sahip olan profesyonel yönetici adayları yetiştirmek işletme bölümümüzün temel amacıdır.

 
Programın Hedefi

Dört yıllık lisans programının birinci yılında, ağırlıklı olarak genel bilgi birikimi içeren temel işletme kavramları anlatılarak, daha sonra ki yılların altyapısı oluşturulmaktadır.

 
Kariyer Olanakları

Mezunlarımız kamu ve özel kesimdeki, reel ve finansal sektörlerde yer alan kuruluşlarda yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, üretim, muhasebe, finansman gibi alanlarda yöneticilik, uzmanlık ve diğer pozisyonlarda çalışabileceği gibi kendi işletmelerini kurarak girişimci niteliğini de kazanabilirler. Bunun yanısıra mezunlarımızın lisansüstü eğitim alarak akademik kariyere başlangıç yapmaları ve bu yolda ilerlemeleri de mümkündür. Eğitim dilinin İngilizce olmasından ötürü mezunlarımız birer dünya vatandaşı olarak uluslararası firmalarda da istihdam edilebilirler.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

“Yükseköğretim Kurumlari Arasinda Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarina İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarinca eşdeğer öğretim programlari uygulayan bir bölümden/programdan diğer bir bölüme/programa yatay geçiş yapilabilir.

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

Meslek yüksekokullari mezunlari, ilgili yönetmelikteki koşullari sağlamalari halinde dört yillik lisans eğitimine devam edebilmektedir.

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 6
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 6
I.Öğretim (%50 Burslu)
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2012-2013
Puan Türü TM1
Öğrenim Süresi 4
Öğrenim Dili Turkish

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 6 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Yarıyıl, AKTS

Yarıyıl 6 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS