PSİKOLOJİ

Programın Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümünün amacı, psikolojinin farklı alanlarında öğrencilere yeni bilgiler sağlamak, öğrenilenleri günlük yaşamda uygulamaya koymak, deneysel çalışma ve alan araştırması yapabilme tekniklerini öğretmek, bilimsel veriler toplayıp bunları analiz edebilme yeteneği kazandırmaktır.

 
Programın Hedefi

Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip eden, toplum sorunlarına duyarlı, geniş ve esnek dünya görüşüne sahip, bilimsel bilgiye evrensel düzeyde katkıda bulunacak psikologlar yetiştirmek hedeflenmiştir.

 
Kariyer Olanakları

Bölümümüz öğrencileri çift ana dal hakkına sahiptirler. Yurt dışı öğrenci değişim programlarından yararlanabilirler. Psikoloji bölümü mezunlarımız lisansüstü öğrenim görme hakkına sahiptirler.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

YOK

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

YOK

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 7
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 7
I.Öğretim (%50 Burslu)
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2012-2013
Puan Türü TM3
Öğrenim Süresi 4
Öğrenim Dili Turkish

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 6 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Yarıyıl, AKTS

Yarıyıl 7 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS