RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

Programın Amacı

1. İletişimin alanına giren konuları iletişim kuramları çerçevesinde analiz edebilen, değerlendirebilen ve yorumlayabilen, 2. Çalışmalarında bilimsel araştırma yöntemlerini, istatistik yazılımları ve bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde uygulayabilen, 3. Bağımsız ya da ekip içinde çalışma ve sorumluluk alma davranışı gelişmiş, 4. Bilimsel bilgi ve bilimsel düşünme temelinde sorgulayıcı tutuma sahip, 5. Problem çözme ve zaman yönetimi, öz disiplin ve iletişim becerilerinde başarılı, 6. Evrensel değerler çerçevesinde, toplumsal olayları değerlendirme ve aktif katılımda bulunma davranışına sahip, 7. Kozmopolitan esnekliğine ve holistik düşünceye sahip, 8. Farkındalık bilinci edinmiş, kendine güvenli iletişimciler yetiştirmektir.

 
Programın Hedefi

Özel ya da kamusal, yurt içinde ya da yurt dışında radyo-televizyon örgütlerinde program yapımcısı, program yönetmeni, muhabir, kameraman, editör, yayın yönetmeni, sunucu, fotoğrafçı ve senaryo yazarı, reklam yazarı yapımcısı ve yönetmeni, araştırmacı gazetecilik; film örgütlerinde, film yapımcısı, film yönetmeni, senarist olarak çalışabilir. Aynı zamanda üniversitelerde, araştırmacı, akademisyen olarak çalışabilir.

 
Kariyer Olanakları

Yazar, yapımcı, yönetmen, akademisyen, araştırmacı gazeteci, senarist, kameraman, fotoğrafçı, reklamcı ve benzeri

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

İletişim fakültesinin bütün bölümleri ve iletişim ile ilgili diğer alanlara.

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

Meslek yüksekokullari mezunlari, ilgili yönetmelikteki koşullari sağlamalari halinde dört yillik lisans eğitimine devam edebilmektedir.

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 5
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 5
I.Öğretim (%50 Burslu)
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2013-2014
Puan Türü TS2
Öğrenim Süresi 4
Öğrenim Dili Turkish

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 6 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Yarıyıl, AKTS

Yarıyıl 6 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS