SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE)

Programın Amacı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün amacı, siyaset ve diplomasi alanlarında güncel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış nitelikli iş gücü yetiştirmektir. Öğrencilere bilimsel yaklaşım, eleştirel tutum ve yaşamboyu öğrenme ilkesini benimseterek onları hayata hazırlamaktır. Zaman yönetimi, öz disiplin ve iletişim becerilerine vakıf mezunlar vermektir.

 
Programın Hedefi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları sahip oldukları disiplinler arası alt yapı sayesinde, gerek kamu gerekse özel sektörde, siyaset, işletme-ekonomi-finans, turizm ve medya çalışma alanlarında istihdam edilebilirler.

 
Kariyer Olanakları

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dâhilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

Meslek yüksekokullari mezunlari, ilgili yönetmelikteki koşullari sağlamalari halinde dört yillik lisans eğitimine devam edebilmektedir.

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

Siyaset Bilimi ve Uluslararasi İlişkiler Bölümü mezunlari, kamu ve özel sektörün çeşitli birimlerinde diplomat, danişman, denetmen, uzman ve yönetici olarak istihdam edilebilirler. Bakanliklar, müsteşarliklar ve büyükelçiliklerin yani sira uluslararasi örgütler, düşünce ve araştirma merkezleri, diş ticaret şirketleri, bankalar ve turizm işletmeleri ile medyanin diş haberler servisleri mezunlarimizin çalişabilecekleri yerler arasindadir. Akademik hayati tercih edecek öğrencilerimiz, ilgi alanlari doğrultusunda yüksek lisans ve doktora programlarina kaydolabilirler.

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 6
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 6
I.Öğretim (%50 Burslu)
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2013-2014
Puan Türü TM3
Öğrenim Süresi 4
Öğrenim Dili İngilizce

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 6 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Yarıyıl, AKTS

Yarıyıl 6 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS