SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE)

Programın Amacı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün amacı, siyaset ve diplomasi alanlarında güncel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış nitelikli iş gücü yetiştirmektir. Bu amaçla öğrencileri bilimsel araştırma yapma, eleştirel yaklaşımlar geliştirme ve teorik bir çerçeve oluşturma konusunda donatarak, kişisel çalışmaları için kendilerini uzun vadeli olarak geliştirme imkânı sunmaktadır. Hedefimiz, disiplininin bilgisine sahip, akademik becerileri gelişmiş, etrafındaki dünyayı eleştirel bir şekilde değerlendirebilen ve iletişim becerileri güçlü öğrenciler mezun etmektir.

 
Programın Hedefi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunlarının sahip olacakları beceri ve yetenekler şunlardır: • Yerel, ulusal ve uluslararası düzlemlerde uluslararası gelişmeleri ve siyaset bilimindeki kavramlara, olgulara ve teorilere dair bilgi sahibi olmak. • Siyasi yaşam içindeki davranışlar, kuruluşlar, örgütler ve felsefi temeller dâhil olmak üzere siyasi dünyayı kapsamlı bir şekilde analiz edebilmek. • Türk siyaseti, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler ve siyasi düşünce alanlarındaki çalışmaların parçası önemli araştırmalara ve teorik tartışmalara katkı yapmak için gerekli becerileri taşımak. • Uluslararası gelişmelerle ilgili temel konularda yaratıcı ve eleştirel düşünebilmek. • Siyaset bilimi/uluslararası ilişkilerle ilgili alanlarda iş sahibi olmak için gerekli becerileri kazanmış olmak.

 
Kariyer Olanakları

Siyaset Bilimi ve Uluslararasi İlişkiler Bölümü mezunlari, kamu ve özel sektörün çeşitli birimlerinde diplomat, danişman, denetmen, uzman ve yönetici olarak istihdam edilebilirler. Bakanliklar, müsteşarliklar ve büyükelçiliklerin yani sira uluslararasi örgütler, düşünce ve araştirma merkezleri, diş ticaret şirketleri, bankalar ve turizm işletmeleri ile medyanin diş haberler servisleri mezunlarimizin çalişabilecekleri yerler arasindadir. Akademik hayati tercih edecek öğrencilerimiz, ilgi alanlari doğrultusunda yüksek lisans ve doktora programlarina kaydolabilirler.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dâhilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

Meslek yüksekokulları mezunları, ilgili yönetmelikteki koşulları sağlamaları halinde dört yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedir.

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 6
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 6
I.Öğretim (%50 Burslu)
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2013-2014
Puan Türü TM3
Öğrenim Süresi 4
Öğrenim Dili İngilizce

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 6 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Yarıyıl, AKTS

Yarıyıl 6 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS