SOSYOLOJİ

Programın Amacı

Her geçen gün karmaşık bir hal alan toplumsal yaşamda karşılaşılan sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunabilmek için günümüzde sosyoloji bilimine ve sosyologlara büyük ihtiyaç vardır. Bu programda yerel ve küresel ihtiyaçlara yanıt verebilecek, çağdaş, eleştirel bakış açısına ve mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve donanımına sahip sosyologların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 
Programın Hedefi

Programımızın en başta gelen hedefleri, toplumsal konularda gerekli analiz becerilerine sahip, sosyal değişim ve dönüşümü kavrayan, bilimsel literatürü takip edebilen, toplumsal sorunlara çözüm üretebilen ve bunları ilgililerle paylaşabilen, çalışma hayatına uyum sağlayıp verimli çalışabilen, bütünsel bir bakış açısına sahip, özgüveni gelişmiş insanlar yetiştirmektir.

 
Kariyer Olanakları

Sosyoloji bölümü mezunları pedagojik formasyon alarak orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilecekleri gibi Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Ceza ve Tutukevleri gibi kamu kuruluşlarında ve çeşitli özel sektör kurumlarında danışman, araştırmacı, öğretim üyesi, uzman, öğretmen, eğitmen, memur, planlamacı, gazeteci gibi pozisyonlarda görev alabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimiz UNDP, WB, UNESCO, UNICEF, ILO gibi uluslararası kuruluşlarda danışmanlık, turizm ve tanıtım alanlarında çalışma imkanı bulabilecektir.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

Ön lisans ve lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasi Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

Meslek yüksekokulları mezunları, ilgili yönetmelikteki koşulları sağlamaları halinde dört yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedir.

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 6
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 6
I.Öğretim (%50 Burslu)
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2013-2014
Puan Türü TM3
Öğrenim Süresi 4
Öğrenim Dili Turkish

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 6 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Yarıyıl, AKTS

Yarıyıl 7 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS