EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE)

Bilimsel Salı Toplantısının dokuzuncusu gerçekleşti

08.03.2019 Cum 05:45

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş ve İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Onur Özdemir tarafından "Bilimsel Salı Toplantısı"nın dokuzuncusunu düzenlenmiştir.

ilker inmez igü

İstanbul Gelişim Üniversitesi'ndeki tüm akademik personellerin davetli olduğu toplantının bu ayki  konuşmacısı Ekonomi ve Finans Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi İlker İnmez, "Sürdürülebilirlik ve Ekonomik Küçülme" adlı sunumuyla İşletme Bölümü'nden Arş.Gör. Metin Toptaş ise  Philip Kotler ve Hermawan Kartajaya tarafından yazılan "Pazarlama 3.0" adlı eserin kitap özeti çalışmasıyla bizlere ve bilim dünyasına katkı sağlamıştır.

Ekonomi ve Finans Bölümü olarak Dr. Öğr. Üyesi İlker İnmez, yaptığı sunumda" 
Dünyada yaşanan hem ekolojik sorunlar hem de toplumsal sorunların çözümünde mevcut ekonomi anlayışının yattığı noktasında eleştiri getiren ekonomik küçülme (degrowth) yaklaşımı özellikle 2008 dünya krizi sonrası akademi literatürüne girdiğini belirtmiştir. 

Ekonomik küçülme uluslararası alanda daha önce, 1972 tarihli “Büyümenin Sınırları” ve 1987 tarihli “Ortak Geleceğimiz” (Sürdürülebilir Kalkınma) raporları olarak ortaya çıkan büyüme odaklı ekonomi anlayışının eleştirilerini paylaşmakla birlikte süreç içinde bu yaklaşımların büyüme anlayışını terk etmeyerek bugün yaşadığımız ekolojik ve toplumsal krizi derinleştirdiğini savunmaktadır.  Ekonomide özellikle homoeconomicus birey yaklaşımını ve doğanın sınırlarını dikkate almayan kalkınma politikalarını eleştirerek, mutluluk bazlı refah anlayışının kurulması yönünde çağrı yapar. Daha fazla çalışma ve daha fazla büyüme anlayışı yerine doğanın ve toplumların refahına hizmet eden bir ekonomi anlayışını savunur. Bunun için salt GSYH daralması anlamının ötesinde toplumun refahına hizmet edecek şekilde doğanın sınırlarını koruyacak ölçekte ekonomik faaliyetlerin küçültülmesi gerektiğinin altını çizer. Küresel ve ekolojik adaleti sağlayacak bir ekonomi için öncelikle gelişmiş ülkelerin küçülme anlayışına uygun olarak yeniden ekonomilerini dizayn etmeleri gerekmektedir" şeklinde sunumu gerçekleşmiştir.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak No:8 Avcılar/ İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01

E-mail

bilgi@gelisim.edu.tr