EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE)

Ekonomi ve Finans Bölümü öğrencileri Türkiye Bankalar Birliği'ni ziyaret etti

18.01.2019 Cum 01:59

Düzenlenen gezide öğrencilere Türkiye Bankalar Birliği' nin çalışmaları, ekonomi, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü konularında sunumlar yapılarak bilgi verildi.

Ekonomi ve Finans Gezi
28 Aralık 2018’de Ekonomi ve Finans bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerini Ekonomi ve Finans bölümü Arş. Gör. Güler Gelgeç Türkiye Bankalar Birliği'ni gezdirmiştir.  Kurumsal İletişim Uzmanı Cemil Güler  Ekonomi ve Finans bölümü öğrencilerine  Türkiye Bankalar Birliğinin genel tanıtımı ile ilgili bilgi vermiştir. Araştırma İstatistik Direktörü Emre Alper İnan ve Araştırma ve İstatistik bölümünden Ümit Ünsal ekonomik gelişmeler ve bankacılık sektörü ile ilgili bilgi vermiştir. Yapılan sunumlarda küresel ekonomik görünüm, Türkiye ekonomisi, bankacılık sektörü, uluslararası karşılaştırma ve Türkiye ve uluslararası alanda bankacılık sektörünün önemini açıklamışlardır.


Türkiye Bankalar Birliği'nin Kuruluşu ve Amacı

Kurulduğu 1958 yılından bu yana tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdüren Türkiye Bankalar Birliği, finans sektörünün verim ve etkinliğinin artması, uluslararası büyüklüğe ve güce ulaşması amacıyla serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde, bankacılık düzenleme ilke ve kuralları doğrultusunda bankaların hak ve menfaatlerini savunmak, bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve bankacılık mesleğinin gelişmesi, rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak için çalışmalar gerçekleştirir. Yasal dayanağı ve hukuki statüsünü Bankacılık Kanunu'nun 79 uncu maddesi hükümlerine göre kurulmuştur. Tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Birliğin yönetim merkezi İstanbul'da bulunmaktadır.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak No:8 Avcılar/ İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01

E-mail

bilgi@gelisim.edu.tr