EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE)

TCMB Enflasyon Raporu’ nu açıkladı

01.02.2019 Cum 04:31

Ekim Enflasyon Raporu’ndan sonraki dönemde ortaya çıkan jeopolitik ve küresel boyuttaki oynaklığa rağmen, TCMB’nin sıkı para politikası uygulaması sonucu ülkemizde finansal göstergelerde olumlu değişimler gözlenmiştir.

Gelişim tcmb
Ülke risk primindeki düşüşün de etkisiyle, Türk lirası 2018 yılının Kasım ve Aralık aylarında diğer gelişen ve gelişmekte olan ülke para birimlerinden olumlu yönde ayrışmış; bunun sonucunda kısa ve orta vadeli piyasa faizleri üzerinde düşüş görülmüştür. Kredi piyasasında 2018 yılının üçüncü çeyreğinde daralan kredi hacmiyle, kredilerin büyüme hızındaki yavaşlama 2018 yılının son çeyreğinde daha belirgin hale gelmiştir.

2018 yılının sonuna geldiğimizde enflasyon oranını 20.3 sevilerinde seyretmiştir. Bu dönemde, sıkı para politikası uygulaması sonucu, petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki gerileme, üretim ve tüketim faaliyetlerinde bazı ürünlerde uygulanan vergi indirimleri ve iç talepteki zayıflama enflasyondaki düşüşte etkili olmuştur.

İktisadi faaliyet Ekim Enflasyon Raporu’ndaki göstergelerle uyumlu olarak 2018 yılı üçüncü çeyreğinde yavaşlamıştır. Bu dönemde finansal piyasalardaki oynaklık ( volatilite ) ve finansal koşullardaki sıkılaşma yurt içi talep miktarında tüketim ve yatırım kaynaklı daralma görülmüştür.

Olumlu dış talep koşulları ve reel kurdaki birikimli değer kaybına bağlı olarak net ihracatta artış olarak seyretmiş, büyümedeki yurt içi talep kaynaklı yavaşlama hızını düşürmüştür. Bu döneme ilişkin göstergeler talep kaynaklı enflasyonunun düşmesinde olumlu etki ettiği görülmüştür.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak No:8 Avcılar/ İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01

E-mail

bilgi@gelisim.edu.tr