SOSYOLOJİ

Kent Sosyolojisi Dersi Uygulamaları

08.03.2019 Cum 12:44

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sosyoloji 4. sınıf öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Karababa Kayalıgil ile yaptıkları “Kent Sosyolojisi” dersinde izledikleri “Gomorra” isimli film sonrası, filmin temas ettiği konulardan yola çıkarak bir etkinlik gerçekleştirdi.

İGÜ Sosyoloji Öğrencileri Kent Sosyolojisi Dersinde
Film sonrası öğrencilerin zihninde canlanan çağrışımlar üzerinden ilerleyen etkinlikte Dr. Öğr. Üyesi Pınar Karababa Kayalıgil öğrencilerinden filmde geçen şehir “Gomorra”ya ilişkin suç, yabancılaşma, ekonomik sistem ve tabakalaşma kavramları çerçevesinde çizimler yapmalarını istedi. Sonuç olarak ortaya hem eğlenceli hem de tartışma konularını somutlaştırıcı çizimler çıktı. Çizimler ile ilgili öğrenciler açıklamalarda bulundu.Suçların Sektörel Dağılımı


Suçların Sektörel Dağılımı

Suçların Sektörel Dağılımı Grubu

Gomorra şehri günah şehri demek ve filmde görülen işlenmiş suçların sektörel dağılımı yapıldı. Gomorra, Napoli’de göçmen topluluklardan oluşan bir suç örgütü, örgütün bazı üyeleri mafyayla bağlantılı. Yapılan sektörel dağılım grafiğinde mafyanın kendisine yüzde 19’luk bir pay verildi.

Filmde görülen bir aile organize bir suç şebekesini yönetmektedir. Uyuşturucu satışı da bu suçların başında geliyor. Uyuşturucunun etkisine de grafiğimizde yüzde 25’lik bir pay verildi. Filmde aynı zamanda atıkların gelirini alan bir çete de mevcut. Onlara büyük bir geçim kaynağı sağlamaktadır.  Grafikte yüzde 28’lik bir paya sahiptir. Filmde moda sektörü de yine bir geçim kaynağı olarak görülüyor. Bu da grafiğin yüzde 13’lük kısmını oluşturuyor.

Yabancılaşma
 
Yabancılaşma

Yabancılaşma Grubu

Gomorra filmindeki çarpık yapılanmayı yabancılaşma kuramı üzerinden, görselleştirmelerden faydalanarak anlatıldı. Filmdeki moda ve atık dökümünden kazanılan paranın, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine aktarılması değerlendirildi. Karakterlerin yaşamlarındaki değişimleri bulundukları mekana göre düzenledikleri gözlemlendi. Bu bağlamda karakterlerin önce doğaya ardından kendilerine, emeklerine ve üretim sürecine yabancılaştığı saptandı.

Ekonomik Yapı
Ekonomik Yapı

Ekonomik Yapı Grubu
 
Tabakalaşma

Tabakalaşma

Tabakalaşma Grubu

Gomorra filmindeki beş olay üzerinden tabakalaşma ele alındı. Tabakalaşmayı anlatmak için piramit şeklini kullanarak filmdeki hiyerarşi yansıtıldı. Piramitin en üstünde para akışını sağlayan uluslararası atık sistemi ve moda sektörüne yer verildi. Tabakalaşmayı “para dağıtan adam figürü”, “kadınlar”, “gençler” ve “çocuklar” şeklinde somutlaştırıldı. Filmde bu gruplar arasında bir hiyerarşi söz konusuydu, çizilen piramitte hiyerarşi gösterilmeye çalışıldı. 

Dersin sonunda Dr. Öğr. Üyesi Pınar Karababa Kayalıgil dersin içeriğini vurgulayan bir video ile öğrencilerin bu çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.


 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak No:8 Avcılar/ İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01

E-mail

bilgi@gelisim.edu.tr