EKONOMİ VE FİNANS

Tuik, III. Çeyrek Büyüme Oranını Açıkladı

14.12.2018 Cum 04:55

Güncel Verilerle Türkiye Ekonomisi

Büyüme
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla üretim, harcama ve gelir yöntemiyle hesaplanmaktadır. Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYİH göre tahmini, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %21,8 artarak, 1 trilyon 13 milyar 453 milyon TL oldu.
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla üçüncü çeyrek ilk tahminini; 2018 üçüncü çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 2017 yılının aynı çeyreğine göre %1,6 arttı.

Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 2017 yılının aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi (2009=100) olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %1, sanayi sektörü %0,3 artarken inşaat sektörü %5,3 azalma gerçekleşmiştir. Hizmet sektörü; ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Hizmet sektörünün katma değeri ise %4,5 artmıştır.

Mal ve hizmet ihracatı %13,6 artarken, mal ve hizmet ithalatı ise %16,7 azalmıştır. İşgücü ödemeleri  %19,4 artmasıyla işgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı % 31,6 olarak gerçekleşmiştir.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01