EKONOMİ VE FİNANS

Bölüm Başkanı'nın Mesajı

29.05.2018 Sal 11:55

Değerli Öğrenciler;

Son yıllarda küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte parasal iş hacmindeki artış ve bu alanda yaşanan hareketlilik dünya ekonomisinde, ülkelerin, firmaların ekonomik değerlerinde oldukça etkili olmaktadır. Artık dünyada finansal piyasalardaki işlem hacmi mal ve hizmet piyasalarındaki ekonomik  büyüklüğün de üstüne çıkmıştır. Dünyada pek çok ülkede ve ülkemizde izlenen bu tabloya baktığımızda ekonomi ve finans konusunda uzmanlaşmış nitelikli bireylere ihtiyaç gittikçe artmaktadır.

Dünyada yaşanan bu gelişmenin ışığında ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak üzere eğitim ve öğretim hayatına başlamış olan Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Bölümü dünyada değişen finans piyasalarını doğru analiz eden, gittikçe çeşitlenen finansal araçları doğru ve karlı kullanabilme becerisi kazanmış nitelikli finansçılar yetiştirmektedir.

Ekonomi ve finans birbirinden ayrı düşünülemeyeceği gerçeğinden yola çıkılarak oluşturulan Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Bölümü ile ekonomik gelişmeleri doğru okuyabilen, dünyada yaşanan ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeleri doğru analiz edebilen ve oluşabilecek finansal sonuçları öngörebilen yenilikçi, rekabetçi, iş gücü yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuzu uluslararası eğim programımız ile öğrencilerimize mezuniyetleri sonrasında iş hayatlarından başarılı bireyler olmalarını sağlayacak bilgisel donanımı kazandırıyoruz. Kaliteli bir eğitimin geleceğimizin sahibi genç nesillerin öncelikli hakkı olduğuna inanıyoruz. Profesyonel akademik kadromuzla uyguladığımız programımızda ülkemizi emanet edeceğimiz gençlere en yüksek standartlarda eğitim imkânı sunuyoruz.

Uluslararasılaşma hedefimiz doğrultusunda öğrencilerimize uluslararası platformlarda rekabet edebilecek bilgisel donanımı kazandırmanın yanı sıra ülkesinin çıkarlarını koruyabilecek ahlaki değerlere sahip  toplum yararını önemseyen, insana değer veren, üretken, yenilikçi, kararlarını savunabilecek özgüvene, kendini doğru ifade etme becerisine sahip, iş dünyasına, ekip çalışmasına uyum sağlayacak, vizyoner nesiller yetiştirmeyi önemsiyoruz.

 Dr. Tuğba BAŞ
Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01