EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE)

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), "4 milyardan fazla insan hala herhangi bir sosyal korumadan yoksun” diyor

08.09.2021 Çar 12:05

Yeni yayınladıkları raporda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Covid-19’a verilen cevabın adaletsiz ve yetersiz olduğunu ortaya koydu. Pandemi sadece yüksek ve düşük gelir seviyesindeki ülkeler arasındaki adaletsizliği su yüzüne çıkarmakla kalmadı, bu adaletsizliği daha da kötü hale getirdi.

İGÜ Haber
Rapora göre dünya nüfusunun yüzde 53’ünün hiçbir gelir güvencesine erişimi yokken, geri kalan yüzde 47 en az bir sosyal güvenceden yararlanabilmektedir. Avrupa ve Orta Asya nüfuslarının yüzde 84’üne sosyal güvence sağlayabilirken bu oran Afrika’da yüzde 17,4’e kadar düşmektedir.

ILO, yayınladığı raporda çocuk ve engellilerin sosyal güvencelerine de dikkat çekmiştir. Dünyada 4 çocuktan 3’ünün sosyal güvencesi yokken, engelli bireylerin sadece yüzde 33,5’i kendilerine sağlanan sosyal korumadan yararlanabilmektedir. Konu işsizliğe geldiğinde, dünya çapında işsiz çalışanların yüzde 18,6’sı işsizlik ödeneği almaktadır.

Ülkeler her sene gayri safi yurt içi hasılalarının (GSYİH) ortalama olarak yüzde 12,8’ini sosyal güvence programlarına ayırmaktadır. Bu oran yüksek gelirli ülkeler söz konusu olduğunda yüzde 16,4 iken, düşük gelir seviyesindeki ülkeler ise GSYİH’lerinin ancak yüzde 1,1’ini sosyal güvence programlarına aktarabilmektedirler.

Finansman açığı, ILO’nun tanımıyla, “herkese minimum sosyal güvence sağlanması için gereken ek harcama” yüzde 30 oranında artış göstermiştir. Tüm vatandaşlarını sosyal güvence altına almak amacıyla düşük gelirli ülkeler her sene 77,9 milyar $, orta-düşük gelir grubundan ülkeler 632,96 milyar $ ve orta-üst gelir grubundan ülkeler her sene 750,8 milyar $ ek yatırım yapmak durumundadırlar.


 
                                                                                                                                                   
Arş.Gör. Batuhan Mert Bozbağ

 
[1]Detaylar için: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_817653/lang--en/index.htm
[2] Raporun tamamı için bkz: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_817572.pdf 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01