HAVACILIK YÖNETİMİ

Bölüm Başkanının Mesajı

07.06.2018 Per 04:54

Değerli Öğrenciler, Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de havacılık sektörü küreselleşmenin, hızlı gelişen teknolojinin, artan iletişim kanallarının da etkisiyle önemli bir dönüşüm ve değişim yaşamıştır. Hem hava yolu taşımacılığı hem de sivil hava ulaşımında dikkat çekici oranda artış görülmektedir. Günümüzde yaşanan gelişmeleri, bu alanda yapılan düzenlemelere ve geleceğin nasıl şekilleneceğine dair ipuçlarına baktığımızda Havacılık Yönetimi Bölümü ve bu alanın ne kadar değerli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

Havayolu taşımacılığını son yıllarda yapılan yatırımlarla pazar payı artarken, ulaşım sektörleri içinde sivil hava ulaşımının payı gittikçe artış göstermekte, insanlar seyahatlerinde uçakla yolculuk yapmayı daha çok tercih etmektedir. Ülkemiz aynı azmanda havalimanı ve terminal işletmeciliğinde de önemli adımlar atmıştır. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ndeki programlardan biri olan Havacılık Yönetimi Bölümü, havacılık sektöründe yaşanan bu hızlı değişim ve gelişime uyum sağlayacak, yenilikçi , alanında gerekli bilgi ve beceri ile donatılmış,  çözüm odaklı, ekip çalışmasına uyumlu çalışanlar kazandırmak üzere kurulmuştur.

Havacılık Yönetimi Bölümü kamu kurumlarının ve özel kuruluşların havaalanı yönetimi, yer hizmetleri, hava taşımacılığı, havacılık emniyeti ve güvenliği, yolcu hizmetleri, kargo gibi daha onlarca alanda çalışabilecek yönetici adayları ve uzmanları yetiştirmektedir.  Kaliteli eğitimde sürdürülebilirliği sağlamanın hedeflendiği Gelişim’de profesyonel akademik kadromuzla birlikte hazırlanan uluslararası eğitim programı öğrencilerimizin hem temel havacılık içinde yer alan konularında hem de hem de işletme yönetimi konusunda eğitim almalarını sağlamaktadır. Bu önemli iki başlıkta da bilgi ve beceriye sahip olarak çalışma hayatına başlayan mezunlarımız ilgi sahibi olmuş mezunlarımız sektördeki nitelikli elemana olan ihtiyacı da karşılamaktadır.

4 yıllık lisans programı süresince uluslararasılaşma stratejisi ile eğitim alan öğrencilerimiz, edindikleri mesleki bilgi, teknolojik altyapı kullanma becerisi, vizyoner bakış açısı, küresel dünyayı, sektörlerindeki uluslararası gelişmeleri takip etme kabiliyeti kazanmakta, toplum yararını gözeten etik kuralları bağlı, yenilikçi geleceğin önemli havacılık organizasyonlarında etkin rol alabilecek bireyler olarak  profesyonel hayatlarına adım atmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Habibe GÜNGÖR

 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01