İŞLETME

Bölüm Başkanı'ndan

11.06.2018 Pzt 03:21
Sevgili öğrenciler,

Her geçen gün firmalar arası rekabetin arttığı günümüzde artık işletmelerin, güvenli adımlarla ilerlemelerini sağlayacak stratejiler oluşturabilen, gelişerek büyümelerini sağlayacak, küreselleşen dünyanın dengelerini anlayabilen, sosyal sorumluluklarının bilincinde, ahlaki değerlere sahip, toplum yararını gözeten, çevreye duyarlı, yenilikçi, rekabetçi, profesyonel yöneticileri ihtiyacı vardır.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan İşletme Bölümü bu niteliklere sahip geleceğin yöneticilerini, işletme çalışanlarını ve girişimcileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dilde eğitim verilen İşletme Bölümü globalleşen iş dünyasında gerekli mesleki bilgi ve donanıma sahip, doğru stratejiler oluşturma, hızlı ve doğru karar alma becerisi gelişmiş mezunlar vermektedir.
Uluslararasılaşma hedefimiz çerçevesinde tecrübeli profesyonel eğitim kadromuzla geleceğe hazırlanan öğrencilerimiz İşletme Bölümü’ndeki uluslararası eğitim ile  çalıştıkları veya yönettikleri ulusal ve uluslararası firmalarda ya da kendi kurdukları işletmelerde başarılı bir kariyer oluşturacak dünya vatandaşları olarak mezun olmaktadırlar. Kariyerlerinde başarılı olmalarını sağlayacak mesleki bilgiler kazandırdığımız öğrencilerimizin, iş dünyasında etik kuralları olan, aldıkları kararlarda ülke çıkarlarını gözeten, topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren, küreselleşirken yereli koruyan bireyler olmaları eğitim programımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.
İşletme Bölümü mezunlarımız firmalarda görev alabilecekleri gibi iş ve finans dünyasına hatta ülkenin geleceğine yön verecek stratejiler geliştiren, araştırmalar yapan, denetleyen firmalarda da kariyer yapma imkanına sahiptir. Akademik kariyer de öğrencilere sunulan bir başka kariyer alternatifidir. Lisan eğitimleri sonrası lisansüstü ve doktora programına devam eden mezunlarımız, akademisyen olarak kariyerlerine devam edebilmektedir.
İşletme Bölümü’ndeki kaliteli eğitim ile sürekli kendilerini geliştirme hedefini benimseyen öğrencilerimiz öğrencilik yıllarında katıldıkları çeşitli etkinlikler, staj programları, uluslararası öğrenci değişim programları ile geleceğe hazırlanmakta, kendilerine, iş hayatlarında başarı ve mutluluğu yakalayabilecekleri hedefler koyabilen, vizyoner bireyler olmaktadır. Uluslararası öğrenci değişim programı Erasmus ile eğitimlerinin bir bölümünde yurtdışına giden, uluslararası tecrübe kazanan, iş dünyası dışında gittiği ülkelerin kültürlerini, yaşam şeklini tanıyan öğrencilerimiz, uluslararası bir vizyona sahip, yenilikçi bireyler olarak iş hayatlarına başlamaktadır.

İşletme Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KOÇYİĞİT

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01