LOJİSTİK YÖNETİMİ

Lojistik ve Sürdürülebilirlik

10.06.2021 Per 01:40

Lojistik, dünyamızı gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarabilmek için ne yapmalı?

Lojistik ve Sürdürülebilirlik
 
İlk kez 1987'de ortaya atılan sürdürülebilirlik kavramı, çok hızlı gelişen ve tüketim oranlarının inanılmaz boyutlara ulaştığı günümüz dünyasında bir hayli önem kazanmıştır. Daimi olma veya gelecek nesillere kalabilme yeteneği anlamına gelen sürdürülebilirlik için ülkeler, işletmeler, toplumlar artık daha zor durumlarla karşılaşabilecek noktadırlar. Nitekim, örneğin politik olarak desteklenmesi ve kamuoyu tarafından önemine verilen atıflara rağmen günümüz dünyası, küresel ısınma tehdidi ile hala karşı karşıyadır. Çevresel dünyanın paydaşları olan işletmeler ise bu bağlamda güçlü politikalar oluşturmaya hem kamuoyu hem de devletler tarafından teşvik edilmekte ya da başka yollarla yönlendirilmektedir. İşletmelerin ise sürdürülebilirlik kapsamında yapabileceği genel politikaların yanında işletmelerin alt faaliyetlerini oluşturan alanlarda da sürdürülebilir uygulamalar yapabilmesi mümkündür. 

Bu bağlamda işletmelerin alt fonksiyonlarından biri olan ve ekonomik rekabet avantajı sağlayabilme yeteneğine de sahip lojistik ön plana çıkmaktadır. Özellikle taşımacılık ayağında çevreye zararlı gazların salınımına yol açan unsurları içinde barındırmasından bu alanlara verilen önem ayrı bir değer kazanmaktadır. Lojistiğin taşımacılık ayağında işletmeler, doğru araç seçimi, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan araç alımı, karbon salınımı yüksek olan taşıma araçlarını kullanımdan kaçınma, araçların onarım ve bakımlarının sıkı takibi, sürdürülebilir taşımacılık modlarını tercih etme gibi davranışlarla sürdürülebilir taşımacılığa katkı yapabilmektedirler. Benzer şekilde stok ve depolama faaliyetlerinde de örneğin düşük stok seviyelerinde çalışma, doğru talep tahmini, çekme sistemli tedarik zincirleri gibi uygulamalarla, işletmeler sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlayabilmektedirler.

Son olarak ise dünyadaki kıt kaynakların tekrar tekrar kullanılması amacına hizmet eden tersine lojistik gibi uygulamalar de işletmeler tarafından başvurulan uygulamalardır. Tersine, kimi zaman, işletmenin üretimde kullanacak girdiye daha ucuz yollarla ulaşmasını da sağlayabilmektedir. Böylece hem ekonomik sürdürülebilirlik hem çevresel sürdülebilirlik güçlendirilmektedir.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01