LOJİSTİK YÖNETİMİ

Lojistik Yönetimi

14.06.2021 Pzt 03:12

Lojistik Yönetimi nedir? Amacı, hedefi ve faaliyetleri nelerdir?

Lojistik Yönetimi
En basit anlamıyla lojistik, insanın veya kurumların satın aldığı, kiraladığı veya ödünç aldığı şeyin  aldığı noktadan kapısına kadar gelmesini sağlayan faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, lojistiğin tedarikçiler ve müşteriler arasındaki bağlantıyı kuran bir disiplin olduğu söylenebilir. Bu bağlamda lojistik, ürünlerin akışı sağlanırken, doğru ürünün, doğru miktarda, doğru biçimde, doğru zamanda, doğru kaynaktan, doğru yolla ve doğru fiyatla akışını sağlayacak faaliyetleri yerine getirmektedir. Geniş kapsamlı bakıldığında bu faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:
 • Satın alma faaliyetleri
 • Taşımacılık faaliyetleri
 • Sipariş yönetimi faaliyetleri
 • Depolama faaliyetleri
 • Stok ve envanter kontrol faaliyetleri
 • Elleçleme faaliyetleri
 • Fiziksel dağıtım faaliyetleri
 • Tersine lojistik faaliyetleri.
Bu faaliyetlerin doğru şekilde gerçekleştirilmesiyle işletmeler, küresel rekabetçi dünyada daha güçlü bir konum elde edebilmekte yani rekabetçi avantaj yaratabilmektedirler. Bu da lojistik sektöründe nitelikli eleman yetiştirme zorunluluğunu ortaya koyar. Gerçekten de 1950'lerden itibaren hızla gelişen lojistik genişleyen kapsamıyla uzmanlaşılması gereken bir alan olduğunu kanıtlamıştır. Çünkü, lojistiği iyi kullanan işletmeler ve hatta ülkeler dünya ekonomilerinde kuvvetli bir konum elde edebilmektedirler. Yukarıdaki faaliyetlerden yola çıkılarak nitelikli bir lojistik elemanının sektörde istihdam edilebileceği alanlar şöyle sıralanabilir:
 • Ulusal veya uluslararası lojistik hizmet veren kuruluşlar
 • Taşımacılık işleri ile uğraşan işletmeler
 • Depolama hizmeti sağlayan kurumlar
 • Dış ticaret firmaları
 • Gümrük faaliyetleri sağlayan işletmeler
 • Kargo işletmeleri
 • Liman ve denizcilik işletmeleri
 • Posta hizmetleri sağlayan kuruluşlar.
Gelişim üniversitesi Lojistik Yönetimi bölümü bu bağlamda doğru eğitim için uluslararası akademik disiplini, güncel ekonomik ve iş dünyasıyla entegre ederek hazırlanan müfredat ile sunmaktadır. Böylece, alanında uzman eğitmenlerle sunulan akademik eğitim ile öğrenciler mezun olduklarında ister akademik ister iş dünyasında iş bulabilmekte ve kariyer yapabilmektedirler. Bunun yanında eğitim aşamasında Çift anadal, Yandal ve Erasmus+ programlarıyla öğrenciler niteliksel anlamda gelişme imkanı bulabilmektedirler. Bahsedilen her bir programın kendine göre yarattığı avantajlarıyla sektörde istenilen kişi olabilecek niteliğe gelmek konusunda öğrenciler kazanımlar elde edebilmektedirler.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01