RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

Bölüm Başkanının Mesajı

28.05.2018 Pzt 11:54
Değerli Öğrenciler,
 
İçinde bulunduğumuz yüzyıl “teknolojik aygıtlar” ile kuşatılmış durumdadır. Günlük hayatın
vazgeçilmez araçları olan teknolojik aygıtlar, kamusal alanla sınırlı kalmayıp, ceplerimize kadar
girmekte ve bizleri yönlendirmektedir. Mc Luhan tarafından “Bilgi toplumu” olarak belirtilen,
Toffler’in ise “üçüncü dalga” olarak betimlediği bir aşama olan “bilgi çağı”ndayız. “Bilgi”nin esas
olduğu bu çağda teknolojik aygıtlar bilginin hızlı bir biçimde yayılmasını ve dönüşmesini
sağlamaktadır. Radyo, Televizyon ve Sinema kullandığı teknolojiler bakımından her geçen gün
kendisini yenileyerek geleceği de şekillendiren önemli bir alandır.

Duyguları ve düşleri anlatmak için etkili bir araç olarak karşımıza çıkan sinema, insanlık var
olduğu sürece varlığını koruyacak, insanı ve toplumu anlamak için çok değerli olacaktır. Bu sanat
formu insan duygularını ortaya çıkartma konusunda “eşsiz bir öneme” sahiptir. Bölüm; sinema
alt yapısını oluşturan, çekim öncesi ve çekim sonrası süreçlere hâkim, insani duyguları
çözümleyebilen, sinemanın her bir alt dalında profesyonel yetkinliklere sahip yayıncılar
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca yine bölüm olarak bugünün olduğu kadar geleceğin radyo
yayıncılığının her alanında yetkinliğe sahip, televizyon yayıncılığının tüm süreçlerini takip
edebilen bir donanımla öğrenci yetiştirmekteyiz.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü uluslararasılaşma çabaları sonucu AQAS tarafından
akredite edilmiş bir programdır. Müfredatımızda disiplinlerarasılığı sağlamak adına zengin ders
içerikleri bulunmaktadır. Bunun yanında zorunlu dersler, seçimlik dersler ve öğrencilerimizin
fakülte ortak seçimlik ders havuzundan öğrenimleri boyunca ilgi alanlarına göre seçebileceği
dersler ile müfredatımız daha da zenginleşmektedir. Bölümde çift anadal, yan dal yapma ve
ERASMUS+ programı çerçevesinde yurt dışında eğitim alma imkânları da bulunmaktadır. Bölüm;
nitelikli akademik kadrosu, fiziki ve teknik donanımlı derslikleri, atölyeleri, stüdyoları, cep
sinemaları ve profesyonel ekipmanları ile farklılık yaratmaktadır.
 
Kitle iletişim sektörüne kalifiye meslek insanları kazandırma gayretiyle çıktığımız yolda etik
değerlere sahip çıkan, kendi alanında yetkin ve toplumsal değerlere duyarlı kişiler yetiştirerek,
iletişim dünyasına ve ülkemize katkı sağlama çabasına devam edeceğiz.
 
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bölüm Başkan V.
Doç. Dr. Güzin Ilıcak AYDINALP

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01