SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ILO: COVID-19’un atlatılması sürecinde erkeklerden daha az kadın işe geri dönecek

29.07.2021 Per 10:42

BM çalışma ajansı tarafından pazartesi günü yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, normalleşme döneminde erkeklere göre daha az kadın COVID-19 salgını nedeniyle kaybettikleri işlerini geri kazanacak

kadın iş gücü
2019 ve 2020 yılları arasında kadın istihdamının dünya genelinde yüzde 4,2 azaldığı ve bunun 54 milyon istihdama karşılık geldiği görülmektedir. Erkekler ise yüzde 3 düşüş ve dolayısıyla
60 milyon iş kaybı yaşamıştır. Bu, 2019'a kıyasla bu yıl istihdamda 13 milyon daha az kadın olacağı, ancak çalışan erkek sayısının muhtemelen iki yıl önce görülen seviyelere yükseleceği anlamına gelmektedir. ILO raporu, kadınların barınma, gıda hizmetleri ve imalat başta olmak üzere karantina uygulamalarından en çok etkilenen sektörlerde aşırı temsil edilmeleri nedeniyle orantısız iş ve gelir kayıplarına uğradıklarını göstermektedir.
 
Bölgesel farklılıklar
Tüm bölgeler salgından aynı şekilde etkilenmemiştir. Örneğin, araştırma, kadın istihdamının en çok Amerika'da gerilediğini ve yüzde dokuzdan fazla düştüğünü ortaya koymuştur. Bunu yüzde 4’ün biraz üzerinde Arap devletleri, ardından yüzde 3,8 ile Asya-Pasifik, yüzde 2,5 ile Avrupa ve yüzde 1,9 ile Orta Asya izlemiştir. Afrika'da erkek istihdamı 2019 ile 2020 arasında yalnızca yüzde 0,1 azalırken, kadın istihdamı yüzde 1,9 azalmıştır.
 
Hafifletme çabaları
Salgın boyunca kadınlar, işlerini kaybetmelerini önlemek için önlemler alan ve mümkün olduğunca erken bir şekilde işgücüne geri dönmelerine izin veren ülkelerde önemli ölçüde daha iyi performans göstermiştir. Örneğin Şili ve Kolombiya'da yeni işe alınanlara ücret sübvansiyonları uygulanmıştır ve kadınlar için daha yüksek sübvansiyon oranları sağlanmıştır.
Kolombiya ve Senegal, kadın girişimciler için destek yaratan veya güçlendiren ülkeler arasındadır. Bu arada, Meksika ve Kenya'da kadınların kamu istihdam programlarından yararlanmalarını garanti altına almak için kotalar oluşturulmuştur.
 
Geleceğe Yönelik Girişimler
Ajans, bu dengesizlikleri ele almak için toplumsal cinsiyete duyarlı stratejilerin toparlanma çabalarının merkezinde olması gerektiğini belirtmektedir. ILO'ya göre sağlık, sosyal hizmet ve eğitim sektörleri, özellikle kadınlar için önemli istihdam alanları olduğundan, bakım ekonomisine yatırım yapmak çok önemlidir. Ayrıca, bakım izni politikaları ve esnek çalışma düzenlemeleri, evde kadınlar ve erkekler arasında daha eşit bir iş bölümünü de teşvik edebilir. Eşit değerde iş için eşit ücretin teşvik edilmesi de potansiyel olarak belirleyici ve önemli bir adımdır. Ev içi şiddet ve işle ilgili toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz, salgın sırasında daha da kötüleşmiştir ve kadınların işgücünde yer alma yeteneklerini daha da baltalamıştır ve rapor bu olumsuzluğu derhal ortadan kaldırma ihtiyacının altını çizmektedir. ILO, kadınların karar alma organlarına katılımının ve daha etkili sosyal diyaloğu teşvik etmenin de büyük bir fark yaratacağını belirtmektedir.
 
Kaynak: https://news.un.org/en/story/2021/07/1096102

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01