SOSYOLOJİ

Genel Bilgiler

Bölümün Amacı

Sosyoloji Bölümü, sosyolojik tahayyüle sahip mezunlarının; küresel dünyadaki olguları, anlamları ve süreçleri sürdürebilirlik yaklaşımına ve kültürel görelilik ilkesine göre nesnel olarak analiz edebilmesini,  araştırma tasarımı ve projelendirme becerilerini bilgi-iletişim teknolojilerini de kullanarak sorunlara çözüm üretebilmesini ve sosyal iletişim becerilerine ve mesleki yeterliliklere sahip olabilmesini amaçlamaktadır.

 

 

 

Bölümün Hedefi

Dört yıllık sosyoloji eğitiminin sonunda kazanmış oldukları ve ilgili sosyal bilim disiplinlerinin desteklediği bilgi birikimiyle de beslenen sosyolojik tahayyül sayesinde öğrenciler, hızlı ve yoğun bir değişimin yaşandığı küresel dünyadaki kompleks sosyal örüntüleri, anlamları ve süreçleri; ilgili yöntemleri, veri toplama ve analiz tekniklerini ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak,  tarihsel-kültürel bağlam içinde tanımlar ve yorumlar, sosyolojik teoriler ve yöntemler desteğiyle projelendirdiği araştırma sürecinde analiz eder, karşılaştırır, çıkarımlarda bulunur ve sürdürülebilirlik yaklaşımına ve kültürel görelilik ilkesine göre yansız bir bakışla değerlendirir.

 

 

 

Kariyer Olanakları

Sosyoloji Bölümü Lisans Programı’ndan “Sosyolog” unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, özel ve resmi kuruluşların farklı pozisyonlarında çalışabilmektedir. Alacakları pedagojik formasyonla birlikte orta öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi akademik olarak mesleklerine devam edebilmektedirler. Mezunlarımız gerek ulusal Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Ceza ve Tutukevleri gibi kamu kuruluşlarında gerekse UNDP, WB, UNESCO, UNICEF, ILO gibi  uluslararası kuruluşlarda sosyolog, uzman, eğitmen, koordinatör, planlamacı, öğretmen gibi görevlerde bulunabilirler.

 

 

 

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01