SOSYOLOJİ

Sosyoloji Bölüm Komisyonları

30.05.2018 Çar 01:19
 

Komisyon

Amacı

Üyeler

İntibak Komisyonu

Merkezi yerleştirme ile gelen ve daha önce herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gören, Yatay-Dikey geçiş hakkı kazanmış, Erasmus+, Farabi öğrencilerinin geldikleri yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslerden, öğretim planında yer alan derslere içerik ve kredi açısından eş değer olan derslerden muaf tutulması işlemini gerçekleştirir.

Başkan:  Prof. Dr. Kamil Kaya

 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi F.Gözde Mocan

 

Yrd: Arş. Gör. Aysun Körlü Topan

Mezuniyet Komisyonu

Öğrencilerin mezuniyet için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol eder ve bu şartı sağlayan öğrencilerin mezuniyet işlemlerini başlatır ve takibini gerçekleştirir.

Başkan:  Prof. Dr. Kamil Kaya

 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi F.Gözde Mocan

 

Yrd: Arş. Gör. Aysun Körlü Topan

 

Bologna Akreditasyon
Komisyonu

Eğitim öğretimde yeniden yapılandırma süreci kapsamında eğitim ve öğretim ilgili süreçlerin yönetilmesini organize eder ve kontrolünü sağlar.

Başkan:  Prof. Dr. Kamil Kaya

 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi F.Gözde Mocan

 

Yrd: Arş. Gör. Aysun Körlü Topan

Eğitim - Öğretim Planlama ve Koordinasyon Komisyonu

Yönetmelik değişiklikleri ve yeni akreditasyon süreçleri ile ilgili toplantılara katılır, takip eder ve bölüm içi bilgilendirmeyi sağlar.

Başkan:  Prof. Dr. Kamil Kaya

 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi F.Gözde Mocan

 

Yrd: Arş. Gör. Aysun Körlü Topan

Staj Komisyonu

Öğrencilerin aldıkları teorik bilgilerin, çeşitli sektörlerdeki uygulama alanlarını görmek amacıyla öğrencilerin yönlendirilmesini ve staj faaliyetlerinin takibini sağlar.

Başkan:  Prof. Dr. KAmil Kaya

 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi F. Gözde Mocan

 

Yrd: Arş. Gör. Aysun Körlü Topan

 

Erasmus+ Socrates Farabi Komisyonu

 

Öğrencilerin belirli dönemlerde yurt dışında ve yurt içinde farklı bir kurumda eğitim görmesini sağlar ve süreci yönetir. Dönüşte öğrencilerin almış oldukları derslerin eş değerlik ve intibaklarının yapılmasını sağlar.

Başkan:  Prof. Dr. Kamil Kaya

 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi F.Gözde Mocan

 

Yrd: Arş. Gör. Aysun Körlü Topan

 

ÇAP-YANDAL Komisyonu

Diğer anabilim dallarından alacakları dersler konusunda öğrencileri yönlendirmek ve kayıtlarını gerçekleştirmek. Çap programıyla başka bölüme giden öğrencimizin dönemler itibari ile başarı değerlendirmesi yapar.

Başkan:  Prof. Dr. Kamil Kaya

 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi F.Gözde Mocan

 

Yrd: Arş. Gör. Aysun Körlü Topan

Af Komisyonu    

Af ile gelen öğrencilerin muafiyet işlemlerini gerçekleştirir ve eğitimi boyunca alması gereken derslerini belirler.

Af ile gelen öğrencilerin muafiyet işlemlerini gerçekleştirir ve eğitimi boyunca alması gereken derslerini belirler.

Başkan:  Prof. Dr. Kamil Kaya

 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi F.Gözde Mocan

 

Yrd: Arş. Gör. Aysun Körlü Topan

 

Kulüp Danışmanlıkları

 

Bölümdeki öğrenci kulüplerinin faaliyetlerini takip ve kontrol eder.

Başkan:  Prof. Dr. Kamil Kaya

 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi F.Gözde Mocan

 

Yrd: Arş. Gör. Aysun Körlü Topan

 

Akademik Danışmanlıklar                      

Öğrencileri, okula girişlerinden mezuniyetlerine kadar yakından izleyip öğrencilere destek verir.              

 

Başkan:  Prof. Dr. Kamil Kaya

 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi F.Gözde Mocan

 

Yrd: Arş. Gör. Aysun Körlü Topan

 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01