SOSYOLOJİ

Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkanı'nın Mesajı

30.05.2018 Çar 12:15
Değerli Öğrenciler,

Sosyoloji, kısaca toplumu inceleyen bir bilimdir. Konusu ise, toplumda meydana gelen sosyal olaylar, sosyal ilişkiler, sosyal kurumlar, sosyal gruplar, sosyal yapı ve değişme olarak ifade edilebilir. Buna söre sosyolojinin konusunu, sadece modernitenin bir ürünü olarak ortaya atılan ve özel bir anlam yüklenen “toplum” kavramı ile sınırlamak mümkün değildir. Aynı zamanda tüm zamanlarda insan birlikteliği sonucu ortaya çıkan sosyal ilişki ve eylemler sonucu ortaya çıkan kurum, kuruluş ve yapıları da ele alan bir bilim dalıdır.
Sosyoloji, kavram olarak ilk kez 1830 yılında Auguste Comte tarafından kullanılmış ve Batı’da yaşanan toplumsal sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla pozitif bir bilim olarak tasarlanmıştır. Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinin yaşandığı ve “Türkiye nasıl kurtulabilir?” sorusunun cevabının arandığı 20.yüzyılın başlarında, özellikle Ziya Gökalp’in öncülüğünde sosyoloji ülkemizde kısa sürede benimsenmiş ve toplumsal sorunların ve çözüm yollarının tespitinde başvurulan bir bilim olmuştur.

Türkiye’de Sosyoloji, eğitim-öğretim ve yayın faaliyetleri başta olmak üzere birçok alanda kurumsal bir kimlik kazanmış, sadece akademik camia ile sınırlı kalmayıp, özellikle siyasetçilerin ve medyanın ilgi duyduğu bir alan haline gelmiştir. Örneğin yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımı gibi ekonomik sorunlar başta olmak üzere, din ve etnisite üzerinden yapılan kimlik tartışmalarına; göç, terör ve şiddet gibi güvenlik konularından, küreselleşme ve bilgi toplumu gibi ulusal ve uluslararası ideolojik boyutu da bulunan pek çok konuda sosyolojiye atıf yapılması bunu göstermektedir. Özetle denilebilir ki sosyoloji, insan birlikteliği ve insan ilişkisinden kaynaklanan sorunların tespiti ve çözümü konusunda önemi giderek daha iyi anlaşılan ve değer verilen bir bilim haline gelmiştir.

Sevgili öğrenciler,

İçinde yaşadığınız dünyayı ve çağı anlamanın yanında, düne ve yarına bugün durduğunuz yerden bakarak analiz etmeyi öğrenmenin yolunun sosyolojiyi bilmekten geçtiğini unutmayınız. Biliniz ki, günümüzde karşılaşılan sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel sorunların pek çoğunun, sosyolojik bir bakış açısıyla ele alınıp analiz etmeyi gerektiren bir boyutu vardır. Bu bakımdan, sosyoloji okumak, sosyoloji eğitimi almak sizin için bir şanstır, sosyolog olmak için önemli bir fırsattır. Sosyolog olmak demek, toplumu sadece dışarıdan incelemek değildir, aynı zamanda toplumun içinde yaşamak, sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmektir. Diğer bir ifade ile sosyolog olmak, toplumla sadece özne-nesne ilişkisi kurmak değil, aynı zamanda özne-özne ilişkisi içinde olmak demektir. Sizler de geleceğin sosyolog adaylarısınız.
Sosyoloji Bölümü, üniversitemizin çatısı altında 4 yıllık lisans ve lisansüstü (yüksek lisans) programı olan  bir bölümdür. Her biri kendi uzmanlık alanında iyi yetişmiş, ulusal ve uluslararası deneyimi bulunan akademik kariyer sahibi öğretim üyelerinden oluşan genç bir kadroya sahiptir. İnterdisipliner bir anlayışla uluslararasılaşma stratejisine uygun olarak hazırlanan müfredatımız, uluslararası akreditasyon kriterlerine uygundur. Öğrencilerimiz, sadece ülkemizde değil, yurtdışında da geçerli bir diploma sahibi olarak mezun olmaktadır.

İçinde yaşadığımız çağı iyi okuyan, gelişme ve değişmeleri yakinen takip eden, ülkemize ve tüm insanlığa hizmet etmeyi kendisine şiar edinen ve akademik çalışmalarında bilimsel düşünceden ayrılmayan sosyologlar olarak mezun olmanız dileğiyle sevgilerimi sunuyorum.    


Prof.Dr. Kamil KAYA
Sosyoloji Bölümü
Bölüm Başkanı

 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01