TURİZM REHBERLİĞİ

Genel Bilgiler

Bölümün Amacı

Turizm Rehberliği Bölümü’nün amacı dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan her bir öğrencisine  turizm

tarihsanat tarihiarkeoloji, din, mitolojiturizm coğrafyası,  rehberlik meslek bilgisiturizm mevzuatı gibi 

alanlarda ileri düzeyde bilgi ve donanım  sağlayarak turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli profesyonel 

turist  rehberleri yetiştirmektir.

Bölümün Hedefi

 Programın öncelikli hedefi  iyi derecede yabancı dil bilen, kültürel seviyesi yüksek, ülkemizdeki tabiat ve kültür varlıkları hakkında yüksek bilgi, birikime sahip, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, yenilikçi, sorun çözme ve organizasyon yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel ve sosyal değerlere sahip, liderlik yeteneği olan yerli ve yabancı turistleri Türkiye’nin görülmeye değer yerlerine götürecek, bilgi verecek turist rehberlerinin ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesi ve turizm endüstrisine kazandırılması hedeflenmektedir.

Kariyer Olanakları

Turizm rehberliği bölümünden mezun olan  öğrenciler Türkiye SeyahatAcenteleri Birliğine (TURSAB) 

üye olan A, B ve C grubu seyahatacentecilerinde, tur operatörlerinde yerel ve yurtdışına yönelik turlarda 

rehber  olarak çalışmaktadırlarAyrıca Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurum vekuruluşlarda çalışılabilir

akademik kariyer düşünen ve başarılı olan öğrencilerakademik kariyer imkânına da sahip olabilirlerEğitim 

Bilimleri alanında yükseklisans yapan mezunlarortaöğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni 

olma fırsatına sahip olurlar.

 

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01