TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Genel Bilgiler

Bölümün Amacı

Uluslararasılaşma standartlarına uygun, yenilikçi  öğretim anlayışını benimseyen Türk Dili ve Edebiyatı Programı; öğrencilerine Türk dili tarihi,  Türk ve dünya edebiyatı, edebiyat sosyolojisi gibi alanlarda yetkinlik kazandırmayı ve öğrencilerinin milli dil ve kültürü derinlemesine özümsemiş, iletişim ve sosyal yönü güçlü, içinde yaşadığı zamanı ve atmosferi idrak edebilen, başta kültür akrabalığımız bulunan toplumlar olmak üzere tüm toplumlarla ilgili çalışmalarda paydaş olacakları bilgi ve becerilere sahip bireyler olarak mezun olmasını amaçlamaktadır.

 

 

Bölümün Hedefi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü;  mezunlarının, alanında uluslararası bilimsel standartlara ulaşma çabasına sahip, Türk kültürü coğrafyasını dil ve edebiyat ürünleri ile kavramış, Türkçeyi doğru ve güzel konuşan, eleştirel düşünme, okuma, yorumlama becerisi kazanmış, araştırma ve geliştirmeye önem veren, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş bireyler olarak yetişmesini hedeflemektedir.

 

Kariyer Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, kamu ve özel kuruluşlarda pek çok farklı unvanla çalışma olanaklarına sahip olurlar. Devlet okulları ve özel sektör okullarda (öncelikle liselerde) öğretmenlik, dershane ve yabancılara Türkçe öğreten TÖMER benzeri özel kurslarda öğretmenlik, Belediyelere bağlı İSMEK kurslarında Osmanlıca, diksiyon vb. derslerde öğretmenlik, araştırma görevliliği ile başlayan süreç sonunda akademisyenlik, basın yayın kuruluşlarında dergi gazete yöneticiliği ve editörlük yapabilirler, insan kaynakları ve halkla ilişkiler gibi alanlarda da çalışabilirler.

 

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01