TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Çift Anadal (ÇAP) - Yandal

08.08.2019 Per 03:06
Çift Anadal
“İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine bağlı olarak anadal lisans/önlisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans veya önlisans diploması almak üzere öğrenim görebilirler.

Çift Anadal Yönergesi'ne ulaşmak için lütfen tıklayınız

Yandal
Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı ifade eder. Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01