TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Okuma Önerileri

15.03.2019 Cum 12:00
1) ARAT, Reşit Rahmeti (1992), "Türk Şivelerinin Tasnifi", Türk Dünyası El Kitabı, c. 2 içinde, ss. 59-139, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.

2) CLAUSON, Gerard (2002), Studies in Turkic and Mongolic Linguistics, London and New York: Routledge.

3) EAGLETON, Terry (1996), Literary Theory, Oxford: Blackwell.

4) FINN, Robert (2003), Türk Romanı: İlk Dönem, İstanbul: Agora Kitaplığı.

5) GOLDEN, Peter (1992), An Introduction to the History of Turkic Peoples: Ethnogenesis and State-formation in Medieval and Early Modern Eurasia and the Middle East, Wiesbaden. Harrassowitz.

6) İNALCIK, Halil (2018), Şâir ve Patron, İstanbul: Doğu Batı Yayınları.

7) İNCİ, Handan (2014), Orpheus'un Şarkısı: Tanpınar'ın Romanlarında Aşk ve Kadın, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

8) KAFADAR, Cemal (1996), Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State, London: University of California Press.

9) KARA, Mehmet (2011), Ayrı Düşmüş Kelimeler, İstanbul: Kesit Yayınları.

10) LAKOFF, George & JOHNSON, Mark (1980), Metaphors We Live by, Chicago: University of Chicago Press.

11) MENGES, Karl Heinrich (1995), The Turkic Languages and Peoples, Wiesbaden: Harrassowitz - Verlag.

12) POPPE, Nicholas (1965), Introduction to Altaic Linguistics, Wiesbaden: Harrassowitz.

13) REICHENBACH, Hans (2005), "Tenses of Verbs", The Language of Time: A Reader içinde, ss. 71-79, Oxford: Oxford University Press.

14) SARTRE, Jean Paul (2018), Edebiyat Nedir?, İstanbul: Can Yayınları.

15) SCHIMMEL, Annemarie (2011), Mystical Dimensions of Islam, Chapel Hill: University of North Carolina Press.

16) TANPINAR, Ahmet Hamdi (1998), Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: Dergâh Yayınları.

17) TEKİN, Talat & ÖLMEZ, Mehmet (2014), Türk Dilleri -Giriş-, Ankara: Bilgesu Yayıncılık.

18) TEKİN, Şinasi (2015), Eski Türklerde Yazı, Kağıt, Kitap ve Kağıt Damgaları, İstanbul: Dergâh Yayınları.

19) TEKİN, Şinasi (2014), İştikakçının Köşesi: Türk Dilinde Kelimelerin ve Eklerin Hayatı Üzerine Denemeler, ​İstanbul: Dergâh Yayınları.

20) TULUM, Mertol (2017), Tarihî Metin Çalışmalarında Usul, ​İstanbul: Çizgi Kitabevi.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01