ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE)

Genel Bilgiler

Bölümün Amacı

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öncelikli olarak çalışma hayatında karşılaşılan sorunlara hızlı ve doğru şekilde çözümler sunabilen, değişen dünya koşullarına ve gereklerine uyum sağlamayı başaran ve teknolojik yenilikleri kolaylıkla kullanabilen geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, programın amacı ve önceliği; artan küresel ilişkilerin arkasında yatan nedenleri ve ticari küreselleşmenin sonuçlarını hem yerel hem de uluslararası düzeyde öğrencilere teorik ve pratik çerçevede sunmaktır. Ayrıca uluslararası ticaret kavram ve uygulamalarını içselleştirebilen, küresel yapının ihtiyaçları ve yönelimleri doğrultusunda kalifiye insan kaynağının gelişimini destekleyen, disiplinler arası bilgiler ile donanmış, yerel ve küresel işletmelerin çalışmalarının içinde yer alarak ticari ölçeği ve performansı arttırmaya odaklanan, teorik ve uygulama alanında güncel dış ticaret stratejilerine, politikalarına ve gelişmelerine hakim, uluslararası rekabetin koşullarını iyi kavramış bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Bölümün Hedefi

Küreselleşmeye paralel olarak önemi her geçen gün artan uluslararası ticaret, ülkelerin ekonomik gelişmelerine hız kazandıran önemli bir faaliyettir. Ancak uluslararası ticaretin etkin ve verimli olarak yapılabilmesi için kalifiye insan kaynağına ihtiyaç vardır. Programımız, kaliteli ders içerikleri ve alanında profesyonel akademik kadromuz tarafından oluşturulmaktadır. Programımızın öncelikli hedefi de uluslararası ticaret kavram ve uygulamalarına hâkim, ekonomi, finans, hukuk ve işletme bilgileriyle donatılmış, ülkemizin ve işletmelerin uluslararası ticaret faaliyetlerinde yer alıp ithalat ve ihracat performanslarını arttıracak, modern dış ticaret strateji ve politikalarını teorik ve uygulamalı olarak çok iyi bilen, rekabetçi, ulusal ve küresel rekabet stratejileri oluşturabilecek,  uluslararasılaşma standartlarındaki vizyon ve beceriye sahip, girişimci ruhlu, kendine güvenen, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, yenilikçi, farkındalık yaratan, bilimsel düşünme ve yöneticilik becerilerine sahip, disiplinler arası çalışabilen, sorunlara çözümler üretebilen mezunlar yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencileri, özel sektörde dış ticaret faaliyetleri ile ilgili uluslararası kuruluşlar ve çokuluslu işletmelerde yönetici asistanı, yönetici, uzman yardımcısı veya uzman pozisyonlarında çalışabilmekle beraber; kamu sektöründe yer alan Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklarda iş imkanı bulmaktadır. Ayrıca mevcut müfredatımız öğrencilerimize ve mezunlarıma akademik kariyeri tercih etmek adına geniş olanaklar içermektedir.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01