ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

Başarılı Bir Pazarlama Yöneticisi (CMO) Nasıl Olunur?

09.09.2021 Per 12:17

pazarlama
Pazarlama yöneticilerinin önündeki en büyük zorlukların başında başarı kriterlerinin çok fazla ve çeşitli olması gelmektedir. Öncelikle pazarlama yöneticilerinin güçlü nitel ve nicel özellikleri olması gerekmektedir. Ayrıca bağımsız, girişimci bir ruha sahip olmalı ve diğer departmanlarla yakın çalışabilmelidirler (Kotler ve Keller, 2018). Bunların dışında en önemli konulardan biri tüketicilerin sesine kulak verebilmelidirler. Aynı zamanda pazarlamanın nasıl değer yarattığının da kesinlikle bilincinde olmalıdırlar (Kotler ve Keller, 2018).
Bir araştırmaya göre pazarlama yöneticilerinin üçte ikisi, başarılı bir pazarlama yöneticisi olmanın ölçütünü öncelikle pazarlama yatırımlarının geri dönüşüne (return on marketing investment-ROMI) bağlamaktadırlar (Kotler ve Keller, 2018). 200 üst düzey pazarlama yöneticisi ile yapılan başka bir anketin sonuçlarına göre ise pazarlama yöneticilerinin en önemli özellikleri aşağıdaki gibi ortaya çıkmıştır:
Edinilmiş Özellikler
  • Risk alabilen
  • Karar vermeye istekli
  • Problem çözme becerisi
  • Değişimi yönetebilme
  • Sonuç odaklı
Doğuştan Gelen Özellikler
  • Global tecrübe
  • Birden fazla sektör tecrübesi
  • Birden fazla kanal tecrübesi
  • Dijitale odaklılık
  • Operasyon bilgisi
Pazarlama uzmanları George Day ve Robert Malcolm ise başarılı bir CMO için beş öncelik belirlemişlerdir:
1. Şirketin geleceğine dair vizyon sahibi olmak.
2. Uyum sağlayan pazarlama becerileri geliştirmek.
3. Yetenekli pazarlamacıları kazanmak.
4. Satış ile sıkı bir işbirliği kurmak.
5. Pazarlama harcamalarının geri dönüşü konusunda sorumluluk üstlenmek.
Tüm bunlar dikkate alındığında ise pazarlama yöneticilerinin belki de en önemli görevi aldıkları her kararda müşteri bakış açısını dikkate almak olmalıdır. Ayrıca bahsedildiği gibi pazarlama yöneticileri mutlaka global tecrübeye sahip olmalıdırlar. Global tecrübeye sahip olmak farklı iş yapış şekillerini öğreteceği, kültürel hassasiyeti artıracağı ve daha esnek olabilmeyi sağlayacağı için pazarlama yöneticileri için değerli olarak görülmektedir (Kotler ve Keller, 2018). Unutulmamalıdır ki iyi bir yönetici olmanın yolu farklılıkları anlayabilmek, yönetebilmek ve esnek çözümler üretebilmekten geçmektedir.
 
Kaynakça:
Kotler P., Keller K.L. (2018). Pazarlama Yönetimi. (İbrahim Kırçova, Çev.). İstanbul: Beta Basım Yayım.
 
Çağlar KARAKURT
Araştırma Görevlisi 
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01