ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

Mesleklerin Geleceği Raporu, 2020

14.07.2021 Çar 10:46

Dünya Ekonomik Forumu'nun ilk baskısını yayınlamasından bu yana, mesleklerin geleceği hakkında önemli miktarda araştırma yayımlandı.

igü haber
Bugüne kadar, bu literatürden çıkarılan sonuçların hem umut hem de temkinli olduğu görülüyor. Teknoloji ve küreselleşmenin ikiz güçleri, emek piyasalarına ve yakın vadede derin dönüşümler getirdi. Birkaç analist, teknolojik bozulmanın toplamda küçülen fırsatlara yol açacağını öne sürüyor ve toplanan içgörülerin çoğu, yeni iş fırsatlarının ortaya çıkmasına işaret ediyor. Ülkeler ve tedarik zincirleri genelinde araştırmalar, rutin manuel işlerin önemli ölçüde otomasyonu ile birlikte rutin olmayan analitik işlerde istihdam talebinin arttığını kanıtladı. Ampirik olarak, bu değişiklikler 2007-2018 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihdam eğilimlerini izleyen verilerde gözlemlenebilir. Kanıtlar, on yıllık bir süre içinde yaklaşık 2,6 milyon işin yerinden edildiğini gösteriyor. Aşağıdaki şekil değiştirilen rol türlerini göstermektedir - yani Bilgisayar Operatörleri, İdari Asistanlar, Dosyalama Memurları, Veri Giriş Anahtarcıları, Bordro Memurları ve hızla eskiyen teknolojilere ve iş süreçlerine bağlı diğer bu tür rollerin azaldığı görülmektedir.
 
World Economic Forum, The Futures of Jobs Reports, 2020
 Dr.Öğr.Üyesi Orhan Özaydın

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01