YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Dr.Öğr. Üyesi Didem Tetik Küçükelçi'den Makale Yayını

01.09.2021 Çar 02:29

İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Didem Tetik Küçükelçi'nin Uluslararası hakemli "Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi"nde Development of a Covid-19 Anxiety Scale "Investigation of Validity and Reliability” isimli makalesi yayımlandı. Makalenin özetine aşağıda yer verilmiştir.

Makale Yayını
Bireylerin Covid-19’a karşı geliştirdikleri korku ve kaygı, tekrarlanan korunma davranışlarındaki durumları saptamak üzere bir ölçek geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmanın amacı, küresel bir pandemi olan Covid-19 salgının etkisiyle kişilerde ortaya çıkan değişiklikleri ölçebilecek bir ölçeği literatüre kazandırmaktır. Ölçeğin yapı geçerliliğinin araştırılması için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda Covid-19 Kaygı Ölçeği 22 soru ve 4 boyut altında toplanmıştır. Verilerin güvenilirliğinin analizi için Cronbach’s Alfa katsayısı kullanılmıştır. Cronbach’s Alfa katsayısı her faktör ve tüm ölçek için hesaplanmıştır. Buna göre, 12 sorudan oluşan “Nesnel ve Nörotik Kaygı” boyutunun güvenilirlik değeri (0,931) ile “yüksek güvenilir” aralığında yer almıştır. Beş sorudan oluşan “İnsanlarla Temas Kaygısı” boyutu (0,773); üç sorudan oluşan “Kompulsif Davranış” boyutu (0,716) ve 2 sorudan oluşan “Uyku Hijyeni” boyutu (0,741) değerleri ise “oldukça güvenilir” aralığında bulunmaktadırlar. Covid-19 Kaygı ölçeğinin toplam güvenilirliği (0,935) olarak gerçekleşmiştir. İç tutarlılığın analizi ve güvenilirliğinin tekrar teyit edilmesi için ölçeğin her bir boyutu için CR ve AVE katsayıları hesaplanmıştır. Bunlar sonucunda oluşturulan Covid-19 Kaygı Ölçeğinin kişilerin psikolojik ve davranışsal tepkilerinin ölçülmesi için kullanılabilecek güvenilir bir araç olduğu görülmüştür.Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01