YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Komisyonları

29.05.2018 Sal 12:16

 

Komisyon

Amacı

Üyeler

İntibak Komisyonu

Merkezi yerleştirme ile gelen ve daha önce herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gören, Yatay-Dikey geçiş hakkı kazanmış, Erasmus+, Farabi öğrencilerinin geldikleri yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslerden, öğretim planında yer alan derslere içerik ve kredi açısından eş değer olan derslerden muaf tutulması işlemini gerçekleştirir.

Başkan:  Prof. Dr. Burhan Çil

 

Üye: Dr. Öğr. Yıldız Aydın

 

Yrd: Arş. Gör. Merve Vural

 

Mezuniyet Komisyonu

Öğrencilerin mezuniyet için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol eder ve bu şartı sağlayan öğrencilerin mezuniyet işlemlerini başlatır ve takibini gerçekleştirir.

Başkan:  Prof. Dr. Burhan Çil

 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çelikbilek

 

Yrd: Arş. Gör. Merve Vural

 

Bologna Akreditasyon
Komisyonu

Eğitim öğretimde yeniden yapılandırma süreci kapsamında eğitim ve öğretim ilgili süreçlerin yönetilmesini organize eder ve kontrolünü sağlar.

Başkan:  Prof. Dr. Burhan Çil

 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Aydın

 

Yrd: Arş. Gör. Merve Vural

Eğitim - Öğretim Planlama ve Koordinasyon Komisyonu

Yönetmelik değişiklikleri ve yeni akreditasyon süreçleri ile ilgili toplantılara katılır, takip eder ve bölüm içi bilgilendirmeyi sağlar.

Başkan:  Prof. Dr. Burhan Çil

 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çelikbilek

 

Yrd: Arş. Gör. Merve Vural

Staj Komisyonu

Öğrencilerin aldıkları teorik bilgilerin, çeşitli sektörlerdeki uygulama alanlarını görmek amacıyla öğrencilerin yönlendirilmesini ve staj faaliyetlerinin takibini sağlar.

Başkan:  Prof. Dr. Burhan Çil

 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çelikbilek

 

Yrd: Arş. Gör. Merve Vural

 

Erasmus+ Socrates Farabi Komisyonu

 

Öğrencilerin belirli dönemlerde yurt dışında ve yurt içinde farklı bir kurumda eğitim görmesini sağlar ve süreci yönetir. Dönüşte öğrencilerin almış oldukları derslerin eş değerlik ve intibaklarının yapılmasını sağlar.

Başkan:  Prof. Dr. Burhan Çil

 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Aydın

 

Yrd: Arş. Gör. Merve Vural

 

ÇAP-YANDAL Komisyonu

Diğer anabilim dallarından alacakları dersler konusunda öğrencileri yönlendirmek ve kayıtlarını gerçekleştirmek. Çap programıyla başka bölüme giden öğrencimizin dönemler itibari ile başarı değerlendirmesi yapar.

Başkan:  Prof. Dr. Burhan Çil

 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Aydın

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çelikbilek

 

Yrd: Arş. Gör. Merve Vural

Af Komisyonu    

Af ile gelen öğrencilerin muafiyet işlemlerini gerçekleştirir ve eğitimi boyunca alması gereken derslerini belirler.

Af ile gelen öğrencilerin muafiyet işlemlerini gerçekleştirir ve eğitimi boyunca alması gereken derslerini belirler.

Başkan:  Prof. Dr. Burhan Çil

 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Aydın

 

Yrd: Arş. Gör. Merve Vural

 

Kulüp Danışmanlıkları

 

Bölümdeki öğrenci kulüplerinin faaliyetlerini takip ve kontrol eder.

Başkan:  Prof. Dr. Burhan Çil

 

Üye: Arş. Gör. Merve Vural

Akademik Danışmanlıklar                      

Öğrencileri, okula girişlerinden mezuniyetlerine kadar yakından izleyip öğrencilere destek verir.              

 

Başkan:  Prof. Dr. Burhan Çil

 

Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Aydın

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çelikbilek

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Onar

Arş. Gör. Merve Vural


Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01