Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Remziye Köse Özelçi’nin “Sinema Filmlerinde İnsan Hakları” İsimli Kitabı Yayınlandı.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Remziye Köse Özelçi’nin “Sinema Filmlerinde İnsan Hakları” İsimli Kitabı Yayınlandı.

29.09.2020 Sal 05:04

İstanbul Gelişim Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Remziye Köse Özelçi’nin editörlüğünü üstlendiği “Sinema Filmlerinde İnsan Hakları” isimli kitabı yayınlandı.

Remziye Köse Kitap Kağağı
 

Alanyazında Bir İlk
İstanbul Gelişim Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Remziye Köse Özelçi’nin editörlüğünü üstlendiği “Sinema Filmlerinde İnsan Hakları” isimli kitabı yayınlandı. Her biri kendi alanında uzman olan, farklı üniversitelerden hukuk fakültesi öğretim üyelerinin bir araya gelerek sinema filmleri üzerinden temel insan hak ve özgürlükleri odaklı okumalarıyla gerçekleştirdikleri “Sinema Filmlerinde İnsan Hakları” kitabı, Özelçi’nin ifadesiyle alanyazında ilk yayın olması açısından önem taşıyor. Özelçi çalışmasında, 2000 sonrası dönemde, dünyadaki birçok üniversitenin hukuk fakültelerinde, sinema filmlerinin hukuk araştırmalarının konusu olmaya başladığını ve sinema aracılığıyla geliştirilen hukuk öğretimi yöntemlerinin tartışıldığının altını çiziyor. Hukuk fakültelerinde sinema filmleri özelinde yürütülen derslerde, inceleme alanı olarak yüzlerce film olmasına karşın, sinema ve hukuk ilişkisini birebir anlatan kaynağın oldukça sınırlı sayıda olduğunu belirten Özelçi, “Sinema Filmlerinde İnsan Hakları” kitabının da bu düşünceden hareketle oluşturulduğunu ifade ediyor.
 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden Film Okumaları
Kriter Yayınları’ndan 2020 yılı içerisinde yayınlanan ve sekiz bölümden oluşan çalışmada Dr. Öğr. Üyesi A. Aslı Şimşek Öner, “Kentte İnsan Haklarından “Kente Hak”ka Mı Kentin Haklarına Mı?: Sinema ve İnsan Hakları Perspektifinden Bir Değerlendirme” isim bölümün yazarlığını, Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Özelçi, “Sosyal Güvenlik Sistemi Çarkında Sıkışan Bireyin Öyküsü: Ben, Daniel Blake (I, Daniel Blake)”; Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Bellican, “Çocuk Hukukundan Sahneler -Küçüklerin Büyük Meseleleri-”; Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, “Maden, Kibar Feyzo ve Oh Olsun Filmleri Işığında İş Sağlığı Güvenliği, Grev ve Sendikal Haklar”; Arş. Gör. Harun Bodur, “Bir Hukuk Filmi Olarak Philadelphia’dan Yansıyanlar”;  Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Hilal Demir ve Arş. Gör. Egemen Esen, “Eşitlik Savaşçısı: Asi(!) Bir Kadının Hikayesi”; Arş. Gör. Serkan Seyhan ve Arş. Gör. Ali Erdoğan, “Buradayız, Alışın, Gitmiyoruz!: Queer Karakterler Üzerinden Hak Temelli Film Okumaları” isimli bölümün yazarlığını üstleniyor. Kitabın öne çıkan bir diğer özelliği ise, Özelçi’nin çalışmadaki tek radyo, televizyon ve sinema bölümü öğretim üyesi olarak yer alması. Özelçi, çalışmada “Erk(Ek)Siz Kalmış Bedenlerin Kutsal İnsana (Homo Sacer’e) Dönüşümü: Osama” isimli bölümün yazarlığını üstleniyor.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01