SPSS'de Parametrik Analizler Atölyesi Çevrimiçi Olarak Yapılacak

SPSS'de Parametrik Analizler Atölyesi Çevrimiçi Olarak Yapılacak

28.03.2021 Paz 10:22

Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Savaş'ın yürüteceği atölye çalışması 1 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Sezgin Savaş ile SPSS Atölyesi
SPSS Nedir?
SPSS, sosyal bilimcilerin kullanımı amacıyla hazırlanmış bir istatistik programıdır. Programın adı Statistical Package for the Social Sciences kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Türkçe anlamı Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi’dir.
 
SPSS, görünüm bakımından Excel’e çok benzemektedir. Ancak, Excel ile yapılamayan bazı analizlere sahip olduğundan dolayı bilimsel çalışmalarda yoğun bir biçimde kullanılmaktadır ve oldukça popülerdir.
 
Akademik çalışmalarda SPSS çoğunlukla anket içeren çalışmalarda katılımcıların demografik özelliklerinin tanımlanması, frekans ve yüzde hesaplamaları, güvenirlik, korelasyon, regresyon ve farklılık analizlerinde kullanılmaktadır.
 
Örneğin;
 
Araştırmada kullanılan anketin güvenirlik katsayısının bulunması (Cronbach alpha gibi),
 
Faktör analizinin yapılması,
 
Katılımcıların cinsiyet, mezun olunan okul, medeni hal gibi değişkenlere göre sayılarının ve oranlarının bulunması,
 
Bunların tablo, grafik, çan eğrisi vb. ile gösterilmesi,
 
İki veri arasında korelasyon yani ilişki olup olmadığının tespiti (pearson r gibi),
 
Regresyon eşitliğinin bulunması,
 
Herhangi bir verinin kadın ve erkekler arasında veya bitirilen okula göre istatistiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti (t-testi, ANOVA, Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Ki-kare gibi testler),
 

 

gibi analizlerde SPSS’ten faydalanılmaktadır.

Nasıl Katılabilirim?

Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Savaş tarafından yürütülecek olan çevrimiçi atölyeye katılım için kayıt gerekmemektedir. Atölye çalışması Google Meet üzerinden yapılacaktır. 

Katılım için: meet.google.com/sjm-qcap-gsy

spss

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01