Dekan'ın Mesajı

Dekan'ın Mesajı

Ülkeler arasındaki ekonomik sınırların ortadan kalktığı, her gün yeni bilgi, ürün ve hizmetin insan hayatını etkilediği günümüz dünyası toplumsal yaşantıyı hızla değiştirmektedir.  Bu süreçte toplumlar  yereli koruma ve değişen dünya düzenine uyum sağlama ikilemi yaşamaktadırlar.

Dünyadaki değişime uyum sağlayabilmek için, yeni eğitim kurumlarına, modellerine ve gelecekte olması beklenen yeni uzmanlık alanlarına yönelik branşlara  ve uluslararasılaşma sağlayacak bir bakış açısına ihtiyaç vardır. Eğitim modelleri günün ihtiyaçlarına göre güncellenmekte, genç nesiller geleceğe mesleki bilginin yanı sıra kişisel ve sosyal gelişimlerine de imkan veren, dünyayı anlama ve yorumlayabilme kabiliyeti kazandıran, yenilikçi, kaliteli eğitim modelleri ile hazırlanmaktadır.

Bu çerçevede genç bir üniversitenin genç bir fakültesi olarak kurulan İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, değişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak, bu ihtiyaçlar karşılanırken bireyin mutluluğunu da koruyacak bir vizyon ile uluslararası standartlarda bir eğitim modeli oluşturmuştur. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi benzerlerinden farklı olarak sosyal bilimleri de bünyesine katarak disiplinler arası bir eğitim modeli ile uluslararasılaşma stratejisi izlenmektedir. Bu strateji çerçevesinde gerçekleştirilen uluslararası eğitim işbirlikleri ve profesyonel eğitim kadromuzla öğrencilerimiz dünyayı kolaylıkla uygum sağlayacakları bir eğitim sistemi içinde kariyerlerine hazırlanmaktadırlar.
 
Eğitim misyonumuz, öğrencilerimize, dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişime, değişime  bilim perspektifinden bakmayı, vizyoner bir bakış açısıyla değerlendirmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, yaratıcı düşünceye sahip olarak çözüm yolları bulmayı öğretmek; bu niteliklere sahip mezunlarımızın iş dünyasında ulusal ve uluslararası firmalarda başarılar elde edecek hizmetler sunmalarını sağlamaktır. Eğitim vizyonumuz ise, eğitimin kalitesini sürekli yükselten, bilimsel bilgi üreterek bilimsel gelişmelere öncülük eden, ulusal ve uluslararası projeler geliştiren, paydaşlarla uzun vadeli işbirliğini sürdüren, alanında öncü bir fakülte olmaktır.

Üstelendiğimiz misyon ve amaçladığımız vizyon çerçevesinde uluslararasılaşma hedefimize 8’i İngilizce olmak üzere 24 programla emin adımlarla ilerlemekteyiz.Tüm programlarımızın Alman akreditasyon kurumu AQAS tarafından akredite edilmesi uluslararasılaşma hedefimizde hızla yol alınmasını sağlamaktadır.
  
 Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.
 

Prof. Dr. Kürşat Yalçiner
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı 
 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01