Fakülte Hakkında

Fakülte Hakkında

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
 
İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
 

 İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, coğrafi konumu, tarihsel ve kültürel zenginlikleri ve büyüleyici doğasının yanı sıra, gelişmişlik düzeyi ve ticari potansiyeli ile uluslararası bir çekim merkezi olan İstanbul’da yer almaktadır. 2011 yılında kurulan fakültemiz uyguladığı uluslararası standartlardaki eğitim programı, öğrenci merkezli bakış açısı ile kısa sürede İstanbul’un önemli üniversitelerinden biri haline gelmiştir.

 
Fakültemizde dünyadaki gelişmelerin yakından takip eden, yeni dünya düzeninin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, yerel değerlere sahip çıkan, toplumsal faydayı önemseyen gençlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Fakültemizde uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde programlar oluşturulmakta, global dünyaya entegre olabilecek, ülkemizi entegre edebilecek genç, yenilikçi nesiller yetiştirilmektedir.
 
Öğrencilerin bilgiye dayalı çözüm üretme kabiliyetinin geliştirildiği, öğrenci merkezli akademik bir eğitim modelinin uygulandığı İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde, İşletme (İngilizce ve Türkçe), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce ve Türkçe), Uluslararası Ticaret (İngilizce ve Türkçe), Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce ve Türkçe), Havacılık Yönetimi (İngilizce ve Türkçe), Ekonomi ve Finans (İngilizce ve Türkçe), Psikoloji (İngilizce ve Türkçe), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklam Tasarımı ve İletişimi,  Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Turizm Rehberliği, Yeni Medya ve Yönetim Bilişim Sistemleri   olmak üzere 25 bölüm bulunmaktadır.
 
Lisans düzeyinde eğitim verilen bu bölümlerde her yıl sayıları giderek artan öğrencilerimiz iş hayatına hazırlanmakta, başarılı bir kariyerin ilk adımı atılmaktadır. Fakültemiz programlarında sadece iş dünyasına
başarılı bireyler yetiştirmek değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve siyasal dinamikler karşısında sorgulama ve çözüm yetkinliği gelişmiş, ülkesinde ve dünyada olanları anlama ve yorumlama becerisi kazanmış, alanındaki güncel bilgi ve birikimle donanmış, yaratıcı ve esnek, etik ve akademik değerlere bağlı, demokrasiden ve temel insan haklarından ödün vermeyen, kamu çıkarını gözeten, özgürlükçü ve çok sesli, kendini ifade etme kabiliyetine sahip  bireyler yetiştirilmektedir.

Öğrenim dili İngilizce olan lisans programları zorunlu ve seçmeli dersler ile birlikte %100 İngilizce olarak yürütülmekte ve bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık programı ile beş yıllık akademik eğitim verilmektedir. Öğrenim dili Türkçe olan lisans programları ise dört yıllık akademik eğitim ile tamamlanmaktadır.
 
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliği ile 3 doktora, 14 yüksek lisans olmak üzere toplam 10 lisansüstü program yürütülmektedir. Bu programların sayısı arttırılarak daha geniş bir akademik alan kapsaması planlanmaktadır.
 
Eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen ve yabancı dil bilgisi yeterli olan öğrenciler, Erasmus+ Değişim Programı ve ikili anlaşmalar çerçevesinde farklı ülkelerde eğitimlerine devam edebilmektedir. Son yıllarda fakültemizde çok sayıda öğrenci değişim programlarından yararlanmış ve uluslararası deneyim kazanmıştır. Bu programlara olan ilgi artarak devam etmektedir. Öğrencilerimizin kayıtlı oldukları programların yanı sıra fakültemizin diğer programlarında çift ana dal yaparak ikinci bir lisans diploması alma veya yan dal yaparak yan dal sertifikası almaları mümkündür.

 
‘Gelişim biziz’.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01