Tarihçe

Tarihçe

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ     
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİHÇE

 
İstanbul Gelişim Üniversitesi, kurucu vakfımız “Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı” tarafından 2008 yılında, “İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu” adında Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuş ve eğitim-öğretime başlamıştır. 17/02/2011 tarih ve 6114 sayılı Kanunla “İstanbul Gelişim Üniversitesi” olarak  eğitim - öğretime devam etmiştir.
 
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi  2011-2012 Akademik yılında 5 lisans programı ile eğitim-öğretime başlamıştır.
 
Fakültemiz gelecek yarınlara iyi bir nesil yetiştirip, ülkemizin her anlamda çok daha ileride bir noktaya taşınmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda topluma daha çok temas edeceğimizin bilinci ile akademik personellerimize gerekli teşvikleri vererek bilime daha çok katkı sunmalarını sağlamaktadır. 2017-2018 eğitim öğretim yılına kadar fakültemiz akademik personeli 93 makale, 34 bildiri, 22 kitap ve 35 bilimsel etkinlik olmak üzere 184 bilimsel çalışma gerçekleştirmiştir. 
 
Ayrıca öğretim üyelerimize gerek ulusal gerek uluslararası konferans, sempozyum ve panellere bildiri sunarak ya da dinleyici olarak katılmaları yönünde önemli teşvikler sağlanmıştır. Fakültemiz bünyesinde her yıl, “The Future Of The Middle East” konferansı, “International New Media Conferance Entrepreneurship and Innovation In New Media Ecosystem” konferansı ve Bristol Üniversitesi ile iş birliği yaparak “Uluslararası Ekonomi, Finans ve Yönetim Konferansı” düzenlenmektedir.      
 
Fakültemizin bütün bölümleri, Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim standartlarının belgelendirildiği AQAS denetim sürecinden başarıyla geçerek Türkiye çapında bir ilke imza atmıştır. Ülkemizde AQAS tarafından akredite edilen ilk fakülte olmanın gururu içerisindeyiz.
                                       
Fakültemizde 2017-18 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 8 tanesi %100 İngilizce müfredatlı olmak üzere 26 lisans programı bulunmaktadır. Bu programlarda ise 155 Akademik personel ile 3321 öğrenci vardır. Her bölümde çift ana dal, yan dal ve yatay geçiş olanakları bulunmaktadır. Ayrıca 14 öğrenci kulübü ile gelişmiş sosyal olanaklar ve 100’den fazla Erasmus+ ve diğer ikili anlaşmalar öğrencilerimizin faydasına sunulmuştur.  
 
Fakültemizden mezun olan 898 öğrencimizin bir kısmı dış paydaşlarımızın da desteği ile kendi işini kurmuş, bir kısmı ise özel sektör ve kamuda istihdam edilmiştir.  Fakültemiz Türkiye’nin nitelikli personel ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynamaktadır.
 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01