İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE)

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Komisyonları

28.05.2018 Pzt 08:52
Komisyon Amacı Üyeler
İntibak Komisyonu Merkezi yerleştirme ile gelen ve daha önce herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gören, Yatay-Dikey geçiş hakkı kazanmış, Erasmus, Farabi öğrencilerinin geldikleri yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslerden, öğretim planında yer alan derslere içerik ve kredi açısından eşdeğer olan derslerden muaf tutulması işlemini gerçekleştirir. Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Akman Kaplan 
Üye: Arş. Gör. Ercan Tugay Akı
Mezuniyet Komisyonu Mezuniyet için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol eden ve bu şartı sağlayan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin başlatır ve takibini gerçekleştirir.  Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Akman Kaplan
Üye: Arş. Gör. Ercan Tugay Akı
Bologna Komisyonu Eğitim öğretimde yeniden yapılandırma süreci kapsamında eğitim ve öğretim ilgili süreçlerin yönetilmesini organize eder ve kontrolünü sağlar. Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Akman Kaplan
Üye: Arş. Gör. Ercan Tugay Akı
Eğitim-Öğretim Planlama Koordinatörlüğü Komisyonu Yönetmelik değişiklikleri ve yeni akreditasyon süreçleri ile ilgili toplantılara katılır, takip eder ve bölüm içi bilgilendirmeyi sağlar.  Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Akman Kaplan
Üye: Arş. Gör. Ercan Tugay Akı
Erasmus & Socrates & Farabi Komisyonu Öğrencilerin belirli dönemlerde yurtdışında ve yurtiçinde farklı bir kurumda eğitim görmesini sağlar ve süreci yönetir. Dönüşte öğrencilerin almış oldukları derslerin eşdeğerlik ve intibaklarının yapılmasını sağlar.  Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Akman Kaplan
Üye: Arş. Gör. Ercan Tugay Akı
ÇAP-YANDAL Komisyonu Diğer anabilim dallarından alacakları dersler konusunda öğrencileri yönlendirmek ve kayıtlarını gerçekleştirmek. Çap programıyla başka bölüme giden öğrencimizin dönemler itibari ile başarı değerlendirmesi yapar. Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Akman Kaplan
Üye: Arş. Gör. Ercan Tugay Akı
Af Komisyonu Af ile gelen öğrencilerin muafiyet işlemlerini gerçekleştirir ve eğitimi boyunca alması gereken derlerini belirler.
Af ile gelen öğrencilerin muafiyet işlemlerini gerçekleştirir ve eğitimi boyunca alması gereken derslerini belirler.
Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Akman Kaplan
Üye: Arş. Gör. Ercan Tugay Akı
Kulüp Danışmanlıkları Komisyonu Bölümümüzdeki öğrenci kulüplerinin faaliyetlerini takip ve kontrol eder. Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Akman Kaplan
Üye: Arş. Gör. Ercan Tugay Akı
Akademik Danışmanlıklar Komisyonu Öğrencileri, okula girişlerinden mezuniyetlerine kadar yakından izleyip öğrencilere destek verir.       1. sınıf: 
2. sınıf: 
3. sınıf: 
4. sınıf: 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01