İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi Ve Finans (İngilizce)
 Gini Katsayısı ve Türkiye’de Gelir Eşitsizliği
1912’de İtalyan istatistikçi sosyolog Corrado Gini tarafından bulunan hesaplama yöntemi günümüzde gelir dağılımı eşitsizliği hesaplamalarında popülerliğini korumaktadır.
 
Bir ulusal ekonomi veya grup içerisindeki farklı gelir gruplarını frekans dağılımı üzerinden yapılan hesaplamaya göre 0 ile 1 arasında bir değer elde edilmektedir. Hesaplamanın uygulandığı grupta herkes eşit gelir elde ediyorsa bu katsayı 0 oluyorken, katsayının 1 olması tüm gelirin yalnızca tek bir kişide toplandığı anlamına gelmektedir.
 
TÜİK tarafından 2021’de açıklanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na göre Türkiye’nin Gini Katsayısı 0,401 olarak tahmin edilmiştir. Bu değer OECD ülkeleri arasında Türkiye’yi gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu 4.ülke yapmaktadır.

Ayrıntılı rapor için bkz.