İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr


 Dekan'ın Mesajı


                                                                 Dekan hocaSevgili Öğrencilerimiz,

Küreselleşme süreci yoğun bir rekabeti de beraberinde getirmektedir. Rekabetle başa çıkabilmek için; bilgi ve beceri yönünden donanımlı, araştırmacı, dünyayı anlayıp yorumlayabilen insan kaynağının yetiştirilmesi bir zorunluluktur. 

Değişim insanlık tarihi boyunca hep var olmuştur. Ancak, yaşadığımız süreçte değişimin hızı artmıştır. Üretimde insan faktörünü en aza indirerek yapay zekâ, nesnelerin interneti, otonom sistemler, akıllı robotlar, gibi araçların kullanımını bir araya getirerek karanlık fabrikaları hedefleyen ve Endüstri 4.0 olarak tanımlanan sürecin de etkisiyle gelecekte hiçbir mesleğin bugün olduğu gibi icra edilemeyeceği açıktır.  Esasen Covid-19 sürecinde bunu çok daha iyi algılamış bulunmaktayız.
 
Bu gelişmeler yüksek öğretimden beklentileri de arttırmaktadır. Üniversitelerin bu ihtiyacın farkında olması yanında değişime açık olması ve kendi iç dinamikleriyle bu değişimi gerçekleştirmesi büyük önem arz etmektedir. Gelişim Üniversitesi dünyadaki değişim ve gelişmeleri yakından takip eden bir üniversite olarak öne çıkmaktadır. 
 
Günümüz dünyasında emek de serbestçe dolaşabilmeyi arzu etmekte ve dolaşabilmek için bir arayış içerisindedir. Emeğin bu şekilde dolaşabilmesi için yüksek öğretimde kazanılan yeterliliklerin dünya ölçeğinde kabul edilmesi önemlidir. Bir başka ifade ile alınacak diplomanın başka ülkelerce de tanınması, kabul edilmesi gerekir. Mütevelli heyetin iradesi ve üniversite yönetiminin bu gerçeği zamanında tespit etmesi nedeniyle harekete geçilerek İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler fakültemizin çoğu bölümü uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiştir. Böylece gerek ülke dışından gerekse ülke içinden öğrenciler, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültemizin diledikleri bölümünü rahatlıkla tercih edebilmektedirler. 
 
Hızla değişen dünyamızda öğrencilerimizin kendilerini yetiştirebilmeleri ve geleceğe hazırlayabilmeleri konusunda sadece derslerde verilen bilgilerin yeterli olamayacağı düşüncesiyle yurt içi ve yurt dışı değişim programları ve üniversite bünyesinde düzenlenen konferanslarda konusunda uzman bilim insanları ve başarılı girişimciler öğrencilerimizle buluşturularak deneyimlerini paylaşmaları sağlanmaktadır. 
 
Sevgi ve Saygılarımla,
 
Prof. Dr. Kenan Aydın
Dekan