İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr


 Tarihçe


İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ     
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİHÇE

 
Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı, 2008 yılında, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu’nu kurarak eğitim-öğretime başlamıştır. 17/02/2011 tarih ve 6114 sayılı Kanunla da İstanbul Gelişim Üniversitesi kurulmuştur.
 
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2011-2012 Akademik yılında 5 lisans programı ile Gelişim ailesinin bir parçası olmuş, zamanla hızlı bir gelişim göstermiş ve günümüzde 25 lisans programına ulaşmıştır. Fakültemizin bölümleri, Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim standartlarının belgelendirildiği AQAS denetim sürecinden başarıyla geçerek Türkiye çapında bir ilke imza atmıştır. Her bölümde çift ana dal, yan dal ve yatay geçiş olanakları bulunmaktadır. Ayrıca 17 öğrenci kulübünün sağladığı gelişmiş sosyal olanaklar ile 100’den fazla Erasmus+ ve diğer ikili anlaşmalar öğrencilerimizin faydasına sunulmuştur.  
 
 
Fakültemiz programlarında 2019-2020 Bahar Yarıyılı itibariyle 4.128 yerli ve 569 yabancı olmak üzere toplam 4.697 öğrenci eğitim görmektedir. Fakültemizden mezun olan 1.658 öğrencimizin bir kısmı dış paydaşlarımızın da desteği ile kendi işini kurmuş, bir kısmı ise özel sektör ve kamuda istihdam edilmiştir.  Fakültemiz Türkiye’nin nitelikli personel ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üslenmektedir.
 
Fakültemizde eğitim 155 akademisyen tarafından yürütülmektedir. Eğitime 40 araştırma görevlisi de destek vermektedir.   Eğitim kadrosuna özel önem verilmekte, yapılan akademik çalışmalar teşvik sistemiyle ödüllendirilmektedir. Ayrıca öğretim üyelerimizden gerek ulusal gerek uluslararası konferans, sempozyum ve panellere bildiri sunan ya da dinleyici olarak katılanlara da önemli teşvikler sağlanmaktadır. Yalnızca 2019 yılında, fakültemiz akademik personeli tarafından 94 adet yayın teşvik başvurusu gerçekleştirmiştir. 
 
Fakültemiz her yıl ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler organize etmekte veya organize edilenlere ev sahipliği yapmaktadır.  Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, Yeni Medya Konferansı ve Uluslararası Ekonomi ve Finans Konferansını geleneksel hale gelen uluslararası bilimsel etkinlikler arasındadır.