İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

BölümlerBölümler


gelişim üniversitesi

EKONOMİ VE FİNANS

Ekonomi ve Finans bölümünün amacı, gerek özel, gerekse kamu kesiminin her düzeyde yönetici gereksinimini karşılamak üzere; sürekli gelişen, ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE)

Ekonomi ve Finans bölümünün amacı, gerek özel, gerekse kamu kesiminin her düzeyde yönetici gereksinimini karşılamak üzere; sürekli gelişen, ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, iletişim araçlarının oldukça çeşitlendiği günümüzde iletişim uygulamalarını bir bütün olarak planlayabilen, stratejik düşünebilen, ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

HAVACILIK YÖNETİMİ

Havacılık Yönetimi bölümü, havacılık faaliyet alanlarında hizmet veren havacılık sektöründeki kuruluşların uçuş operasyon, emniyet yönetimi, pazarlama sorumlusu gibi ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE)

Bölümün amacı, havacılık sektöründeki işletmelerin yönetiminde ve hava alanlarında yer hizmetlerinde çalışacak kadroları en çağdaş ve güncel bilgi ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE)

Uluslararası standartlarda eğitim verilen İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngiliz dilini edebi ve kültürel zenginlikleri ile birlikte bilen, ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

İŞLETME

İşgücü piyasalarında, işletmeler arası ve bireylerarası rekabetin oldukça arttığı günümüzde, elde etmiş olduğu yetenekler sayesinde rakipleri arasından sıyrılabilen ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

İŞLETME (İNGİLİZCE)

İşgücü piyasalarında, işletmeler arası ve bireylerarası rekabetin oldukça arttığı günümüzde, elde etmiş olduğu yetenekler sayesinde rakipleri arasından sıyrılabilen ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

LOJİSTİK YÖNETİMİ

Lojistik Yönetimi, iki ayrı disiplinin karması bir bölüm olup, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı içerisinde İstanbul Gelişim Üniversitesi çatısı altında ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

LOJİSTİK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE)

Uluslararası ticaretin artarak küreselleşmesi, ortak pazara girme çabaları kara-hava-deniz yolları ulaşımında ve şirketlere sağlanan lojistik hizmetlerinde artışa neden ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

PSİKOLOJİ

Program çerçevesinde de, öğrencilere iyi bir psikoloji mezununun sahip olması gereken teorik ve pratik bilgi ve becerileri kazandırmak ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)

Program çerçevesinde de, öğrencilere iyi bir psikoloji mezununun sahip olması gereken teorik ve pratik bilgi ve becerileri kazandırmak ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi çatısı altında 2013-2014 eğitim-öğretim yılı içerisinde faaliyetlerine başlayan Radyo, Televizyon ve Sinema ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

REKLAMCILIK

Sevgili Öğrencilerimiz, Reklamcılık bölümü olarak eğitim ve öğretimdeki temel amacımız; global ve ulusal alanda ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, yerel ve uluslararası düzeyde gerçekleşen siyasi ve idari değişimlerin açıklanmasına ve anlaşılmasına yardımcı ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde kaliteli, yenilikçi, ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde kaliteli, yenilikçi, ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

SOSYOLOJİ

Sosyoloji Bölümü, sosyolojik tahayyüle sahip mezunlarının; küresel dünyadaki olguları, anlamları ve süreçleri sürdürebilirlik yaklaşımına ve kültürel görelilik ilkesine ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

TURİZM REHBERLİĞİ

Turizm Rehberliği Bölümü’nün amacı dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan her bir öğrencisine turizm, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, din, ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Uluslararasılaşma standartlarına uygun, yenilikçi öğretim anlayışını benimseyen Türk Dili ve Edebiyatı Programı; öğrencilerine Türk dili tarihi, Türk ve ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öncelikli olarak çalışma hayatında karşılaşılan sorunlara hızlı ve doğru şekilde çözümler sunabilen, değişen ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN (İNGİLİZCE)

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öncelikli olarak çalışma hayatında karşılaşılan sorunlara hızlı ve doğru şekilde çözümler sunabilen, değişen ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

Ulusal ve uluslararası işgücü piyasalarında, sahip olduğu akademik, sosyal ve mesleki yetenekleri vasıtasıyla rakipleri arasından sıyrılabilen bireyler yetiştirmek ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

YENİ MEDYA VE İLETİŞİM

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı içerisinde kurularak, dört yıllık lisans eğitim süresi ...

Daha Fazlasını Oku
gelişim üniversitesi

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, işletme ve bilişim teknolojileri ile entegre edilmiş ve geleceğin aranan meslek ...

Daha Fazlasını Oku