İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr


 Misyon & Vizyon


Misyon


Sosyal, ekonomik ve politik gelişmeleri yakından takip eden ve bu alanlara yön veren, toplumsal ve etik değerlere duyarlı, sorumluluk sahibi, girişimci ruhlu, istihdam edilme aşamasında tercih edilir olan, bulunduğu çevreye karşı sorumluluk hisseden, çok kültürlülüğe saygılı, yenilikçi özellikleri gözeten ve tüm bu unsurları sürdürülebilir kılmayı amaçlayan bireyler yetiştirmek.
 

Vizyon


Eğitimin kalitesini sürekli yükselten, bilimsel bilgi üreterek bilimsel gelişmelere öncülük eden, ulusal ve uluslararası projeler geliştiren, paydaşlarla uzun vadeli işbirliğini sürdüren, alanında öncü bir fakülte olmak.