İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr


 Fakülte Hakkında


İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
 
İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
 

2011 yılında kurulan fakültemiz, akredite edilen uluslararası niteliklerdeki programları ve öğrenci merkezli bakış açısı ile kısa sürede Türk Yüksek Öğreniminin güzide bir kurumu haline gelmiştir.
 
Fakültemizde dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, yeni dünya düzeninin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, yerel değerlere sahip çıkan ve toplumsal faydayı önemseyen gençlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Bilgiye dayalı çözüm üretme kabiliyetinin öğrencilere verildiği fakültemizde; İşletme (İngilizce ve Türkçe), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce ve Türkçe), Uluslararası Ticaret (İngilizce ve Türkçe), Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce ve Türkçe), Havacılık Yönetimi (İngilizce ve Türkçe), Ekonomi ve Finans (İngilizce ve Türkçe), Psikoloji (İngilizce ve Türkçe), Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklam Tasarımı ve İletişimi,  Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Turizm Rehberliği, Yeni Medya ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere 25 program bulunmaktadır.
 
Lisans düzeyinde eğitim verilen bu programlarla, her yıl sayıları giderek artan öğrencilerimiz iş hayatına hazırlanmakta, başarılı bir kariyerin ilk adımı atılmaktadır. Fakültemiz programlarında sadece iş dünyasında başarılı olacak bireyler değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve siyasal dinamikler karşısında sorgulama ve çözüm yetkinliği gelişmiş, ülkesinde ve dünyada olanları anlama ve yorumlama becerisi kazanmış, alanındaki güncel bilgi ve birikimle donanmış, yaratıcı ve esnek, etik ve akademik değerlere bağlı, demokrasiden ve temel insan haklarından ödün vermeyen, kamu çıkarını gözeten, özgürlükçü ve çok sesli, kendini ifade etme kabiliyetine sahip bireyler yetiştirilmektedir.
 
Öğrenim dili İngilizce olan lisans programlarında tüm dersler %100 İngilizce olarak yürütülmekte ve bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık programı dahil beş yıllık akademik eğitim verilmektedir. Öğrenim dili Türkçe olan lisans programları ise dört yıllık akademik eğitim ile tamamlanmaktadır.
 
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü işbirliği ile 4 doktora, 22 yüksek lisans olmak üzere toplam 26 lisansüstü program yürütülmektedir. Bu programların sayısı arttırılarak daha geniş bir akademik alanı kapsaması planlanmaktadır.
 
Eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen ve yabancı dil bilgisi yeterli olan öğrenciler, Erasmus+ Değişim Programı ve ikili anlaşmalar çerçevesinde farklı ülkelerde eğitimlerine devam edebilmektedirler. Son yıllarda fakültemizde çok sayıda öğrenci, değişim programlarından yararlanmış ve uluslararası deneyim kazanmıştır. Bu programlara olan ilgi artarak devam etmektedir. Öğrencilerimiz fakültemizin diğer programlarında, ayrıca İşletme Bölümü öğrencilerinin de Mühendislik Fakültesinin bazı bölümlerinde çift ana dal yaparak ikinci bir lisans diploması almaları mümkündür.
 
‘Gelişim biziz’.